Ge en gåva som når långt!

Sprid budskapet att det finns hopp och frälsning. Hjälp oss att nå onådda folkgrupper i 60 länder och på 100 språk.

Ge din gåva här!

Öppna hjärtan väntar på budskapet om förlåtelse. Säg JA och bli månadsgivare.

Att sprida evangelium på Arabiska halvön har tidigare känts som en omöjlighet. Många länder har varit helt stängda och det har varit svårt att nå nya människor.  

Men nu vittnar våra medarbetare om tecken på ett fönster av nåd. Om en unik möjlighet som öppnats för att evangeliet ska kunna träda in. 

2050 folkgrupper i Indien har aldrig hört om Jesus, för ingen har berättat att han finns. Det är alltså en miljard människor som aldrig fått chansen att ta del av världens viktigaste budskap. Vill du vara med? Tillsammans kan vi göra Jesus känd i Indien!

Vet du vad folkgrupperna Yagnobi, Karembu, Kanuri, Karakalpak, Baloch, Hazara, Tày, Rakhine och Mohammashin har gemensamt? De som idag växer upp i dessa folkgrupper har ingen rimlig chans att kunna förstå vem Jesus är och vad han kan betyda för dom.

Du och din församling kan göra skillnad för dessa folkgrupper!

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.