Hjälp IBRA sprida att det finns förlåtelse!    

Ge en gåva som når långt!

Sprid budskapet att det finns hopp och frälsning. Hjälp oss att nå onådda folkgrupper i 60 länder och på 100 språk.

Ge din gåva här!

Öppna hjärtan väntar på budskapet om förlåtelse. Säg JA och bli månadsgivare.

Revolutionen som inte går att stoppa

Jan-Erik Nyman har varit IBRA-missionär i Arusha, Tanzania, i 41 år och är regionsansvarig för IBRAs arbete i östra-, centrala och södra Afrika. Nu sänds radio- och tv-program på 50 olika språk som har till syfte att nå de människor som är öppna för evangeliet och att bjuda in till Bibelupptäckargrupper. -Det vi arbetar med...

Jan-Erik Nyman har varit IBRA-missionär i Arusha, Tanzania, i 41 år och är regionsansvarig för IBRAs arbete i östra-, centrala och södra Afrika. Nu sänds radio- och tv-program på 50 olika språk som har till syfte att nå de människor som är öppna för evangeliet och att bjuda in till Bibelupptäckargrupper. -Det vi arbetar med är helt nya fält där människor ännu inte har fått höra om Jesus. Det är pionjärmission och inte administration, säger han.

Det var när IBRA började arbeta aktivt med det som kallas Lärjungaresan - där Bibelupptäckargrupper blir en väg för människor som har öppna hjärtan att följa Jesus - som han efter många år på missionsfältet äntligen fick se resultat.

Guds ord verkar direkt i hjärtat

-När Guds ord får verka direkt i människors hjärtan blir det en revolution som kommer inifrån som inte går att stoppa, säger han. Nu växer arbetet organiskt och snabbare än vad det finns möjlighet i dagsläget att följa upp. På bara ett par år har man gått från en Bibelupptäckargrupp till 170. Men i arbetet finns i dagsläget bara tre personer som reser runt för att möta grupperna personligen för att ge stöd och coachning.

Fler missionärer behövs

-Det är en fantastisk tid att vara missionär, men jag upplever också att jag ensam inte räcker till i allt det växande arbete som vi står i. Jag ser verkligen fram emot att få välkomna Oskar och Lillian Sjöberg, säger Jan-Erik Nyman. Han kom själv till Tanzania första gången 1963 tillsammans med sina föräldrar Fred och Gunnel Nyman. När han var 18 år fick Fred frågan om att starta upp ett nytt radioarbete i Östafrika.

Har aldrig ångat sitt beslut

-Jag kände direkt att det också var något för mig. Kallelsen har fått prövas många gånger, men jag har aldrig ångrat mitt beslut. Jag brinner fortfarande för detta uppdrag, säger Jan-Erik Nyman.
Läs hela berättelsen

Hjärtat bankar för mission i Robertsfors

Att skicka en missionärsfamilj innebär en del risker och ansvar för en församling. Därför var det en hel del diskussioner innan pingstförsamlingen i Robertsfors bestämde sig för att satsa. -Gud välsignar församlingen som sänder missionärer, säger Johnny Israelsson, ordförande i församlingen. Det kom två förfrågningar om...

Att skicka en missionärsfamilj innebär en del risker och ansvar för en församling. Därför var det en hel del diskussioner innan pingstförsamlingen i Robertsfors bestämde sig för att satsa. -Gud välsignar församlingen som sänder missionärer, säger Johnny Israelsson, ordförande i församlingen.

Det kom två förfrågningar om att skicka ut missionärer till pingstförsamlingen i Robertsfors och den ena rörde en familj som skulle stationeras som IBRA-missionärer på Cypern. Eftersom församlingen egentligen inte hade pengar ens till att skicka en familj, så valde de ändå att påbörja processen med den familjen. -Allt stämde med deras olika kompetenser inom media och administration, precis det som behövs för kontoret på Cypern, säger Johnny Israelsson.

Tog ett steg i tro

För Pingstförsamlingen i Robertsfors har missionsintresset funnits så länge Johnny Israelsson minns. Men nu är det första gången på många år som församlingen sänder egna missionärer. När församlingen beslutade att ta ett steg i tro i våras, så hade de redan gjort ett samarbete med två andra församlingar om underhållet och 35 privatpersoner har givit troslöfte till familjens uppehälle under ett år. Även förut har medlemmar få ge troslöften för olika saker, men aldrig ett så stort åtagande och så länge.

Tydliga arbetsbeskrivningar

Självklart bankar hjärtat extra och knyter missionärsfamiljen ännu närmare när engagemanget blir så tydligt, menar Johnny Israelsson. I augusti åkte familjen ut till Cypern. -Eftersom familjen kommer att gå in i ett arbete som redan är upparbetat och där det finns tydliga arbetsbeskrivningar, har det varit enklare för församlingen än om det skulle handla om ett helt nytt fält som vi inte vet så mycket om. Här finns ett upparbetat arbete som det bara har varit att gå in i, säger Johnny Israelsson.

Förberett för ett år till

Tankarna finns förstås på att det kan bli fler år för missionärsfamiljen ute i fält. Redan nu har förberedelserna påbörjats. Två församlingar har redan givit löfte om en längre tid; en församling har anslag för 24 månader och en annan för 18 månader. -Nu hoppas vi på att medlemmarna vill ge löfte om ytterligare ett år, säger Johnny Israelsson. Till andra församlingar som funderar på att sända ut missionärer, föreslår Johnny Israelsson att man ska kontakta organisationer som IBRA som är experter på missionsarbete.
Läs hela berättelsen

Bibelupptäckargrupper i moskén

En gång var Ezra själv en muslim med öppet hjärta för evangliet. Nu arbetar han för att fler ska få tag i kraften i förlåtelsen. Och han har upptäckt öppna hjärtan på oväntade platser. -Evangliet är som vatten som hittar sina vägar för att nå fram, säger han. Om du följt IBRAs arbete har du helt säkert hört om Ezra...

En gång var Ezra själv en muslim med öppet hjärta för evangliet. Nu arbetar han för att fler ska få tag i kraften i förlåtelsen. Och han har upptäckt öppna hjärtan på oväntade platser. -Evangliet är som vatten som hittar sina vägar för att nå fram, säger han. Om du följt IBRAs arbete har du helt säkert hört om Ezra förut: Han är koranlärarens son som mötte Jesus och blev utkastad hemifrån. Många år senare försonades han med sin familj. Nu arbetar Ezra i IBRAs arbete i Östafrika och har fått se många muslimer komma till tro.

Hårda argument vill ingen höra

Tidigare försökte Ezra nå ut till muslimer med evangelium genom att använda en publik debatt. Argumenten stod hårda mellan religionerna. Var och en kämpade hårt och ville inte lyssna på den andre. - Jag stötte människor ifrån mig. Nu kan jag se att grunden till att det är så stora motsättningar mellan kristna och muslimer är för att debatterna skapar fiendskap och konflikter, säger han. När han började arbeta med Bibelupptäckargrupper ändrades allt. -Nu möter vi varandra i kärlek och i en vilja att förstå varandra, säger han.

Gud övertygar - jag leder bara diskussionen

Resultatet har inte heller låtit vänta på sig: 150 Bibelupptäckargrupper har startats på 1,5 år och det är bara de som han känner till. Målet med Bibelupptäckargrupperna är att bjuda in till samtal där deltagarna själva får upptäcka vad Gud säger genom Bibeln. Folk behöver inte bli irriterade och arga. Den helige Ande uppenbarar ordet för dem så att de kan ta det till sig. Om någon kommer med en idé som formats utifrån personen själv, är gruppen där och frågar “Varifrån har du fått de tankarna?”, och kan hänvisa tillbaka till ordet. -Jag behöver inte använda energi för att övertyga, Gud gör det. Jag behöver bara leda diskussionen, säger Ezra.

Kan man som kristen stå i vägen för Gud?

-Man kan vara ett hinder för det Gud vill göra om man inte är fylld av kärlek. Sen behöver man vara beredd att sätta andra framför sig själv, säger Ezra. Många som har blivit tillfrågade har tackat nej till att göra arbetet, eftersom de inte kan se bortom sin livssituation. -Arbetet ger inga pengar, bara motstånd och kan vara farligt. Hjärtat måste finnas där, säger Ezra. En del kristna upplever också att de skulle bli orena om de umgicks med muslimer och andra som man anser är borta från Gud. -Som jag upplever det idag, med Bibelupptäckargrupperna så är det inte så stort motstånd från muslimer, motståndet kommer från andra kristna, säger Ezra och fortsätter. -När vi jobbar i Guds verk ska vi inte kasta blickar över skuldran. Vi ska göra det Gud säger och inte lyssna för mycket på vad andra säger.

Bibeln diskuteras i moskén

Det finns flera sätt att hitta ett öppet hjärta - en fridens person - som är villig att tala om andliga frågor och som har vänner som vill vara med i en Bibelupptäckargrupp. Ett sätt är genom uppföljningen av de radioprogram som sänds i regionen. Ett annat sätt är att uppsöka platser där andligt intresserade personer brukar samlas: I moskén. Ezra är ofta i moskén och deltar i gudstjänster. Som koranlärarens son är han väl bekant med omgivningarna och smälter in som vem som helst. Där har han fått många kontakter med människor som älskar att upptäcka vad Bibeln har att säga jämfört med vad de får höra i moskén. -Med evangelium är det som med vatten - det söker sina egna vägar. Jag vet att det är många som har startat Bibelupptäckargrupper inom moskéer, men jag vet inte hur många, säger han.

”Syftet är att bli Jesu lärjunge”

Från början var Ezra ensam om att starta Bibelupptäckargrupper och att arbeta med att följa upp de grupper som startats utifrån de första grupperna. Nu när det är 150 grupper att ta hand om, har han fått ytterligare två personer till sin hjälp. -Idag är det fem generationer av Bibelupptäckargrupper, dvs en grupp som knoppas av i en ny grupp och så vidare i fem led. Det kan vara fler också som jag inte känner till, säger Ezra. Bibelupptäckargrupperna har som uttalat syfte att bli Jesu lärjungar. Det resulterar i att deltagarna ändrar sitt beteende, vilket gör att andra blir intresserade.

Utmaningar håller skärpan

-Man vill vara nära en människa som man märker förändras till det bättre. När förändringen blir tydlig har vi också märkt hur spänningarna mellan muslimer blir mindre. Även myndigheterna har uppmärksammat att spänningarna minskat och flera inom deras krets har varit en del i den förändringen, säger Ezra. Arbetet med att starta Bibelupptäckargrupper bland muslimer är inte helt lätt. Ofta rör sig Ezra i tuffa miljöer och möter människor i stor nöd. -Utmaningar är bra. Det är då vi skärper oss. Utan utmaningar blir man slö och slapp, säger han.
Läs hela berättelsen

IBRA når brinnande öppna hjärtan

IBRA har ett unikt uppdrag att nå in till öppna hjärtan i slutna länder med media som verktyg. Media är effektivt för att nå många, det har IBRA över 60 års erfarenhet av. Nu har vi tagit ett steg längre genom att i uppföljningsarbetet erbjuda människor att delta i Bibelupptäckargrupper där man får lära sig att vara en Jesu...

IBRA har ett unikt uppdrag att nå in till öppna hjärtan i slutna länder med media som verktyg. Media är effektivt för att nå många, det har IBRA över 60 års erfarenhet av.

Nu har vi tagit ett steg längre genom att i uppföljningsarbetet erbjuda människor att delta i Bibelupptäckargrupper där man får lära sig att vara en Jesu lärjunge. Vi kallar det för Lärjungaresan. Utifrån dessa Bibelupptäckargrupper har 150-200 församlingar startats varje år. Och detta sker i länder där Jesus är förbjuden.

Brinnande öppna hjärtan

Eftersom de allra flesta som ingår i våra Bibelupptäckargrupper inte får någon ekonomisk ersättning för det, så är vår mission väldigt kostnadseffektiv. Missionen utgår ifrån det brinnande öppna hjärtat som längtar efter att berätta för andra.

Drivs av gåvor

De pengar vi samlingar extra nu under hösten för Östafrika går direkt till projekt - inte till löner. IBRA är en missionsorganisation som inte får bidrag utan bara drivs av pengar som du som gåvogivare skänker.

Så här arbetar IBRA:

1. IBRA producerar radio- eller TV-program som särskilt vänder sig till öppna hjärtan som är intresserade av andliga frågor. 2. IBRA köper sändningstid över etablerade FM-stationer eller TV-stationer. Ibland är det mest effektiva att vi själva äger en sändingsplattform. Webb-TV och Webb-radio används också. 3. Vårt uppföljningsteam är tränade att uppmärksamma de öppna hjärtan - persons of peace - som vill diskutera andliga frågor tillsammans med sin familj och sina vänner i en Bibelupptäckargrupp. 4. I studiet av Bibeln upptäcker deltagarna vad det är att vara Jesu lärjunge och tar steg för steg i Jesu fotspår. 5. Församlingar bildas till följd av Bibelupptäckandet.

IBRA når in till öppna hjärtan i slutna länder.

Läs hela berättelsen

Hjälp IBRA dela budskapet om förlåtelse

Säg Ja nu och ge en gåva. Tillsammans kan vi berätta om förlåtelsen i 100 länder på 60 språk. Bli månadsgivare ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.


Ge en engångsgåvaBli månadsgivare

Autogiro

Swish

Swish