Hjälp IBRA sprida att det finns förlåtelse!    

Det finns förlåtelse!

Jesus gav sitt liv för att vi skulle få förlåtelse. Förlåtelse bryter det negativa och ger möjlighet till en ny början. Förlåtelsen är din om du vill ta emot den. Hjälp IBRA att dela förlåtelsen till alla folk.

Hjälp IBRA skapa lärjungar!

Öppna hjärtan väntar på budskapet om förlåtelse. Säg JA och bli månadsgivare.

Daniel Alm: ”Vi behöver en ny missionsvåg”

  Bidragsberoende och strängare regler för att sända arbetare till utlandet har resulterat i att glöden för den evangeliska missionen har falnat. Nu vill Pingstledaren Daniel Alm se en ny missionsvåg. - Vi behöver utmanas i vår egen generositet - annars är risken att vi somnar, säger han. Daniel Alm från Björköby, utanför Vetlanda, är uppväxt i en pingströrelse där församlingen förundrades och då kollekten var överfylld när missionärerna kom med sina historier och diabilder från fältet. Att det inte alltid var lätt, det förstod man ju. Men så fanns också berättelserna från Bibeln direkt i synfältet med apostlarna som hade “klippkort i fängelserna” och fick betala ett högt pris för att sprida evangelium. -Något har hänt med det personliga engagemanget och det är svårt att säga vad det är, säger Daniel Alm. Social mission dominerar En del av förklaringen kan vara, tror han, att Pingstmissionen med stöd av SIDA medel varit framgångsrika i sitt biståndsarbete i och med den unika kontakten med lokala församlingar. Många gånger har det givit ingångar och varit kanaler för hjälpsändningar som andra biståndsorganisationer har saknat. Det har också inneburit att pingstförsamlingarnas mission alltmer kommit att dra åt biståndsmission där insatser varit till övervägande delen av social karaktär. Insatser som varit finansierade av SIDA till stor del. Församlingen rädd att inte räcka till - Men när det gäller uppdraget att nå de onådda, de som tidigare inte hört evangelium finns det av naturliga skäl ingen partner. Den enskilde missionären kommer därmed att utsättas för en risk och där har det funnits en rädsla hos församlingarna att inte räcka till som arbetsgivare, säger Daniel Alm. För det är en hel del saker som ska sitta på plats; ekonomi, försäkringar, skolgång för barnen, språkutbildning och riskträning. - Det är inte bara att skaka missionären i hand och säga “Gud välsigne dig” och hoppas att det ska gå vägen. Som arbetsgivare behöver vi ta mer ansvar än så, säger Daniel Alm. ”Inget är så livsförvandlande som evangeliet” Det har också skett en utveckling där man inte i lika hög utsträckning bett om pengar i kollekten, utan alltmer litat på SIDAs ekonomiska tillskott. Daniel Alm menar att utvecklingen mot ett bidragsberoende söver engagemanget. -När du själv har bett och bidragit ekonomiskt för en sak, så ökar också ditt engagemang. Därför behöver vi bli direkt involverade igen och sända egna missionärer, inte bara ha lokala ambassadörer, säger han. Bistånd och evangelisation hand i hand I de bästa av världar går biståndsmissionen och den evangeliserande missionen hand i hand. ”Det ena borde vi göra utan att försumma det andra”, som han säger. Det organiserade biståndet med offentliga medel för fattigdomsbekämpning och insatser för att stärka samhällsbyggande med skolor och kliniker i harmoni med evangelisation och församlingsplantering. - Inget är så livsförvandlande som evangeliet och det finns ingen politisk agenda i det. Frukten av evangeliet är att respektera sina medmänniskor och allas lika värde. Och vi vet från vår Bibel att alla har rätt att få ta del av det, oavsett vilken regim man lever under, säger Daniel Alm. IBRA en självklar partner IBRAs arbete med media som redskap för att nå in i länder som annars är stängda för evangelium en viktig och självklar partner för församlingarna, menar Daniel Alm. I IBRAs arbete kommer ofta rapporter om människor som i slutna länder får möta Jesus i syner och i drömmar. På mirakulösa vägar får de höra evangeliet på radio eller råkar se på rätt tv-kanal där budskapet strömmar mot dem. De har ett öppet hjärta för evangeliet att slå rot i. IBRAs team arbetar för högtryck med att följa upp och ge dem möjligheter att delta i Bibelupptäckargrupper och bli lärjungar. Anden spränger gränserna - Förklaringen till dessa öppna hjärtan finns i Apostlagärningarna. Pingstdagens händelser är avgörande för hela missionshistorien. Andeutgjutelsen är det som spränger gränser och expanderar och man når de man inte tidigare nått. De öppna hjärtan som vi idag ser i slutna länder är effekten av pingstdagen. Anden är den som spränger gränserna och vi får följa efter, säger Daniel Alm. Ibland blir man förundrad över vilka som blir utvalda till till att bli ett öppet hjärta, en fridens person - som IBRA brukar uttrycka det. Någon som vill ta emot, men också dela budskapet vidare. Hela folk kan öppna sig -Vi är alla skapade med Gudsutrymmet. Vissa individer verkar befinna sig i olika lägen i livet då de är mer mottagliga. Vi ser ju också hur hela folkgrupper kan öppna sig och det handlar ofta om att det är skiften som är på gång som gör att öppenheten är större, säger Daniel Alm. IBRA är den organisation inom Pingst som har uppdraget att nå de onådda och har ett upparbetat förtroende efter 60 år på fältet. Den senaste tiden har fler pastorer och andra nyckelpersoner bjudits in på missionsresor för att besöka arbetet i fält. Fler behöver få hjärta för mission och fler arbetare behöver sändas ut. IBRA har en unik kombination att nå ut med evangelium med hjälp av radiovågor, tv-sändningar och internet med uppföljningen och erbjudandet om att finnas med i Bibelupptäckargrupper och senare församlingsplantering. Vill se mer systematisk mission -Initiativet kan komma från församlingen själv där man söker IBRA som ett stöd och en partner. Men församlingarna erbjuds också att gå in i redan av IBRA påbörjade projekt, säger Daniel Alm. Han vill se mer av den systematiska missionen där det evangeliska och det sociala går hand i hand. Men Daniel Alm påpekar att Gud också arbetar undercover. - Andens vind blåser dit den vill, säger han.

Läs hela berättelsen

Slaveriet är avskaffat - men bojorna är kvar

Afrika är inte färdigmissionerat. I Östafrika skördades miljontals under slavhandeln. Idag finns 30 miljoner människor där en majoritet är muslimer på Swahilikusten som ännu inte fått höra om Jesus. Många har en felaktig föreställning om att Afrika är färdigmissionerat och att kontinenten redan nåtts av evangelium. I vårt arbete blir vi ofta förvånade över att upptäcka platser som ännu inte hört talas om Jesus. Ett exempel på det är en by som ligger knappt tio mil från Dar-es-Salaam, Tanzania. Vårt uppföljningsteam gjorde en avstickare dit när de hade gjort ett besök i närheten. De satt på en kafeteria i byn och började prata med en bordsgranne om skapelsen. Det brukar vara ett bra sätt att ta reda på intresset för att prata om andliga frågor. Frågorna väckte stor uppståndelse på kafeterian, för de hade aldrig hört att det fanns en skapare - vilket de flesta muslimer också känner till. 100 miljoner offer för slaveriet Bakgrunden till att islam fått ett så starkt fäste just där har sin grund i slavhandeln som började redan under 700-talet. Många känner till den transatlantiska slavhandeln som skedde från Västafrika. Men det fanns också en stor slavhandel från Östafrika till Arabien. Det finns uppskattningar som talar om att det från år 650 till 1908 då den sista officiella försäljningen av en slav registrerades i Osmanska riket var det totala antalet offer för den arabiska slavhandeln kring 100 miljoner människor. Konverterade för att undkomma slaveri Araberna tömde hela länder på slavar. Eftersom en muslim inte fick ha en annan muslim som slav, var det många som konverterade till islam. Religionen spred sig snabbt över kusten. De arabiska slavägarna byggde också moskéer längs med kusten, bland annat i Kilwa, Tanzania och kunde därför befästa den islamska utbredningen. Slaveriet stoppades, men följden har blivit ett andligt slaveri. IBRA sprider evangelium på Swahilikusten Därför fokuserar IBRA särskilt på Swahilikusten där det finns uppskattningsvis 30 miljoner människor som inte har hört evangelium. Vi har just nu 170 Bibelupptäckargrupper i området fördelat på Kenya, Moçambique och Somalia. Men vi har bara tre som följer upp och ger ledarskapsträning. Dubbla din gåva Nu vill vi ge dig utmaningen att dubbla din gåva några månader för att mobilisera en befrielserörelse för en andlig frigörelse på Swahili-kusten. Nio personer står redo nu att påbörja sin ledarträning. Om vi är 300 personer som ger 500 kronor extra under några månader, har vi möjligheten att genomföra en rad projekt för att nå de 30 miljoner som är onådda i Östafrika. Tack för din gåva!

Läs hela berättelsen

Bibelupptäckargrupper i moskén

En gång var Ezra själv en muslim med öppet hjärta för evangliet. Nu arbetar han för att fler ska få tag i kraften i förlåtelsen. Och han har upptäckt öppna hjärtan på oväntade platser. -Evangliet är som vatten som hittar sina vägar för att nå fram, säger han. Om du följt IBRAs arbete har du helt säkert hört om Ezra förut: Han är koranlärarens son som mötte Jesus och blev utkastad hemifrån. Många år senare försonades han med sin familj. Nu arbetar Ezra i IBRAs arbete i Östafrika och har fått se många muslimer komma till tro.

Hårda argument vill ingen höra

Tidigare försökte Ezra nå ut till muslimer med evangelium genom att använda en publik debatt. Argumenten stod hårda mellan religionerna. Var och en kämpade hårt och ville inte lyssna på den andre. - Jag stötte människor ifrån mig. Nu kan jag se att grunden till att det är så stora motsättningar mellan kristna och muslimer är för att debatterna skapar fiendskap och konflikter, säger han. När han började arbeta med Bibelupptäckargrupper ändrades allt. -Nu möter vi varandra i kärlek och i en vilja att förstå varandra, säger han.

Gud övertygar - jag leder bara diskussionen

Resultatet har inte heller låtit vänta på sig: 150 Bibelupptäckargrupper har startats på 1,5 år och det är bara de som han känner till. Målet med Bibelupptäckargrupperna är att bjuda in till samtal där deltagarna själva får upptäcka vad Gud säger genom Bibeln. Folk behöver inte bli irriterade och arga. Den helige Ande uppenbarar ordet för dem så att de kan ta det till sig. Om någon kommer med en idé som formats utifrån personen själv, är gruppen där och frågar “Varifrån har du fått de tankarna?”, och kan hänvisa tillbaka till ordet. -Jag behöver inte använda energi för att övertyga, Gud gör det. Jag behöver bara leda diskussionen, säger Ezra.

Kan man som kristen stå i vägen för Gud?

-Man kan vara ett hinder för det Gud vill göra om man inte är fylld av kärlek. Sen behöver man vara beredd att sätta andra framför sig själv, säger Ezra. Många som har blivit tillfrågade har tackat nej till att göra arbetet, eftersom de inte kan se bortom sin livssituation. -Arbetet ger inga pengar, bara motstånd och kan vara farligt. Hjärtat måste finnas där, säger Ezra. En del kristna upplever också att de skulle bli orena om de umgicks med muslimer och andra som man anser är borta från Gud. -Som jag upplever det idag, med Bibelupptäckargrupperna så är det inte så stort motstånd från muslimer, motståndet kommer från andra kristna, säger Ezra och fortsätter. -När vi jobbar i Guds verk ska vi inte kasta blickar över skuldran. Vi ska göra det Gud säger och inte lyssna för mycket på vad andra säger.

Bibeln diskuteras i moskén

Det finns flera sätt att hitta ett öppet hjärta - en fridens person - som är villig att tala om andliga frågor och som har vänner som vill vara med i en Bibelupptäckargrupp. Ett sätt är genom uppföljningen av de radioprogram som sänds i regionen. Ett annat sätt är att uppsöka platser där andligt intresserade personer brukar samlas: I moskén. Ezra är ofta i moskén och deltar i gudstjänster. Som koranlärarens son är han väl bekant med omgivningarna och smälter in som vem som helst. Där har han fått många kontakter med människor som älskar att upptäcka vad Bibeln har att säga jämfört med vad de får höra i moskén. -Med evangelium är det som med vatten - det söker sina egna vägar. Jag vet att det är många som har startat Bibelupptäckargrupper inom moskéer, men jag vet inte hur många, säger han.

”Syftet är att bli Jesu lärjunge”

Från början var Ezra ensam om att starta Bibelupptäckargrupper och att arbeta med att följa upp de grupper som startats utifrån de första grupperna. Nu när det är 150 grupper att ta hand om, har han fått ytterligare två personer till sin hjälp. -Idag är det fem generationer av Bibelupptäckargrupper, dvs en grupp som knoppas av i en ny grupp och så vidare i fem led. Det kan vara fler också som jag inte känner till, säger Ezra. Bibelupptäckargrupperna har som uttalat syfte att bli Jesu lärjungar. Det resulterar i att deltagarna ändrar sitt beteende, vilket gör att andra blir intresserade.

Utmaningar håller skärpan

-Man vill vara nära en människa som man märker förändras till det bättre. När förändringen blir tydlig har vi också märkt hur spänningarna mellan muslimer blir mindre. Även myndigheterna har uppmärksammat att spänningarna minskat och flera inom deras krets har varit en del i den förändringen, säger Ezra. Arbetet med att starta Bibelupptäckargrupper bland muslimer är inte helt lätt. Ofta rör sig Ezra i tuffa miljöer och möter människor i stor nöd. -Utmaningar är bra. Det är då vi skärper oss. Utan utmaningar blir man slö och slapp, säger han.

Läs hela berättelsen

IBRA når brinnande öppna hjärtan

IBRA har ett unikt uppdrag att nå in till öppna hjärtan i slutna länder med media som verktyg. Media är effektivt för att nå många, det har IBRA över 60 års erfarenhet av.

Nu har vi tagit ett steg längre genom att i uppföljningsarbetet erbjuda människor att delta i Bibelupptäckargrupper där man får lära sig att vara en Jesu lärjunge. Vi kallar det för Lärjungaresan. Utifrån dessa Bibelupptäckargrupper har 150-200 församlingar startats varje år. Och detta sker i länder där Jesus är förbjuden.

Brinnande öppna hjärtan

Eftersom de allra flesta som ingår i våra Bibelupptäckargrupper inte får någon ekonomisk ersättning för det, så är vår mission väldigt kostnadseffektiv. Missionen utgår ifrån det brinnande öppna hjärtat som längtar efter att berätta för andra.

Drivs av gåvor

De pengar vi samlingar extra nu under hösten för Östafrika går direkt till projekt - inte till löner. IBRA är en missionsorganisation som inte får bidrag utan bara drivs av pengar som du som gåvogivare skänker.

Så här arbetar IBRA:

1. IBRA producerar radio- eller TV-program som särskilt vänder sig till öppna hjärtan som är intresserade av andliga frågor. 2. IBRA köper sändningstid över etablerade FM-stationer eller TV-stationer. Ibland är det mest effektiva att vi själva äger en sändingsplattform. Webb-TV och Webb-radio används också. 3. Vårt uppföljningsteam är tränade att uppmärksamma de öppna hjärtan - persons of peace - som vill diskutera andliga frågor tillsammans med sin familj och sina vänner i en Bibelupptäckargrupp. 4. I studiet av Bibeln upptäcker deltagarna vad det är att vara Jesu lärjunge och tar steg för steg i Jesu fotspår. 5. Församlingar bildas till följd av Bibelupptäckandet.

IBRA når in till öppna hjärtan i slutna länder.

Läs hela berättelsen

Hjälp IBRA dela budskapet om förlåtelse

Säg Ja nu och ge en gåva. Tillsammans kan vi berätta om förlåtelsen i 100 länder på 60 språk. Bli månadsgivare ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.


Ge en engångsgåvaBli månadsgivare

Autogiro

Swish

Swish