FOTO: seattletimes.com

FOTO: seattletimes.com

IS härjningar och förföljelse av kristna i Mellanöstern klassas nu som folkmord av EU.

”Ibras uppgift att sprida evangelium till de onådda folken blir alltmer aktualiserat nu. Det enda svaret på IS-frågan är att få hjärtan förvandlade av Jesus”, säger Pontus Fridolfsson, Verksamhetsledare på Ibra.

Svenske EU-parlamentarikern Lars Adaktusson (KD) har varit drivande för att få igenom resolutionen.

”Det är ett stort beslut. Det är första gången som Europaparlamentet erkänner ett pågående folkmord”, säger Lars Adaktusson till TT.

Det är en viktig markering att klassa förföljelsen som folkmord. Det ger möjligheter att agera folkrättsligt.

”Det föranleder åtgärder i enlighet med FN:s konvention från 1948 om förebyggande och bestraffning av folkmord”, säger man från EU-parlamentet.

IS har självutnämnda kalifat i Irak och Syrien. De har kidnappat hundratals assyriska kristna i Syrien. De tvingar kristna att leva under radikala, islamiska lagar i Syriska Al-Qaryatain. De har förslavat och våldtagit yasidiska kvinnor och barn i norra Irak och dödat yasidiska män och kastat dem i massgravar.

”Lars Adaktussons insats för att få IS härjningar klassade som folkmord har varit enorm och viktig”, säger Pontus Fridolfsson.

Inför beslutet som fattades i EU-parlamentet på torsdagen, skrev den kaldeiske patriarken av Irak, Louis Sako, ett brev till Europaparlamentets talman:

”Gör allt ni kan för att stoppa detta folkmord. Agera nu, innan det är fullbordat.”

Under de senaste åren har antalet kristna i mellanöstern drastiskt reducerats. En tredjedel av Syriens kristna hade flytt i juli 2015, Libanons kristna har sjunkit från 78 procent till 34 procent, bara en tredjedel av de 1,5 miljon kristna som bodde i Irak 2003 finns kvar idag, enligt New York Times.

Ibra är aktiva i de flesta av de länder som är utsatta för IS. Genom mediala insatser når evangelium in i länder som annars är stängda för Bibelns budskap.

”Vårt uppdrag att berätta om Jesus gäller alla människor! Vårt första steg nu är att be för våra utsatta kristna bröder och systrar. Därutöver intensifierar vi våra insatser för att nå de onådda i regionen”, säger Pontus Fridolfsson.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.