folk utan Jesus
Kanuri Manga - Niger Bosnier - Bosnien Hercegovina Muhamasheen - Jemen Maratha - Indien Uigur - Kazakstan

Kanuri Manga - Niger

Primärt land: Niger
Folkmängd i landet: ca 700 000
Andel kristna: 0,00%
Human Development Index: 189 av 189

Kanuri tillhör de allra minst nådda av de stora folken/klustren i Västafrika, Kanuri Manga i östra Niger tillhör de mest utsatta. Området lider av attacker från Boko Haram, och landet Niger ligger tyvärr ofta i botten av HDI index (HDI, FN:s index om mänsklig utveckling). Behoven är verkligen enorma.

Ladda ned faktablad för mer information

Bosnier - Bosnien Hercegovina

Primärt land Bosnien-Hercegovina
Folkmängd i landet:  1 641 000
Andel kristna: 0.03%
Human Development Index: 73 av 189

Majoriteten av bosnierna är sunni-muslimer, genom historien har även sufismen haft en betydande roll. För många bosnier handlar den muslimska identiteten mer om kulturella rötter än om religiösa övertygelser.  

 

Detta folk har fått utstå krig och stora tragedier. Förstörelse av städer och bostadsområden, utvisning av invånare, systematisk plundring och våldtäkt av kvinnor har lämnat djupa spår och ett bestående hat mellan de samhällen som en gång levde tillsammans. Idag lever många bosnier som flyktingar i västerländska länder. De pratar fortfarande bosniska, håller fast vid sin kulturella och religiösa gemenskap och besöker hemlandet regelbundet.

Ladda ned faktablad för mer information

Muhamasheen - Jemen

Primärt land: Jemen  

Folkmängd i landet: 1 536 000
Andel kristna: 0,00 procent
Human Development Index: 179 av 189

Jemen behöver bön, missionärer och hjälp på alla möjliga sätt. De har haft inbördeskrig i sju år, som eskalerat det senaste året. Internationell media ger inte konflikten särskilt stor uppmärksamhet, trots att där råder en av vår tids största humanitära katastrofer. Covid-19 förenklade inte situationen i landet. Mitt i denna röra finns folket Mohammasheen, vars namn även betyder marginaliserad. De har mörkare hud än den vanliga jemeniten, och är utstötta och marginaliserade. De får arbeta med sopsortering och enkla jobb för att betjäna övriga samhället.

Ladda ned faktablad för mer information

Maratha - Indien

Primärt land: Indien
Folkmängd i landet: 31 159 000
Andel kristna: 0,0% enligt Joshua Project
Human Development Index: 131 av 189

Maratherna är en stor folkgrupp som idag är utspridd över stora delar av Indien men de flesta bor i Maharashtra där folkgruppen härstammar ifrån. De lever av de odlingar som de bedriver på sina relativt stora landområden. Detta är ett strikt hinduistiskt folk och om det finns kristna inom detta folkslag så är det under 0,01 %. De rankas på plats nummer 10 av Open Doors när det gäller förföljelse av kristna.

Ladda ned faktablad för mer information

Uigur - Kazakstan

Primärt land: Kazakstan
Folkmängd i landet: 341 000
Andel kristna: 0.01%
Human Development Index: 51 av 189

Uigurerna är en turkisk folkgrupp och deras primära hemland är västra Kina. Men under de sista åren har man lidit stor förföljelse och därför fokuserar vi vårt arbete på uigurer i Kazakstan. IBRA använder idag sociala medier för att nå detta folk.

Ladda ned faktablad för mer information