Asien - vår tids stora utmaning

Asien – kyrkans stora utmaning

När svensk Pingströrelse växte fram i början av 1900-talet blev mission snabbt en naturlig del av församlingarnas verksamhet och kallelse. Ett av de första länderna som  församlingarna skickade missionärer till var Kina, och arbetet växte snabbt. Asien fanns alltså tidigt med när Svensk Pingstmission växte fram, men när man inte längre kunde arbeta i Kina fick Sydamerika och Afrika följt av mellanöstern allt fler av våra missionärer och missionsinsatser. I Asien bor två tredjedelar av världens befolkning. Här återfinns många av de onådda folkgrupper som ännu inte har fått chansen att ta ställning till budskapet om Jesus Kristus., men här finns också länder där Guds rike växer med kraft. Asien är utan tvekan vår stora missionsutmaning.

Jag sitter på 38:e våningen och äter frukost på hotellet jag bor på. Utanför fönstret breder Bangkok, med en befolkning större än Sverige, ut sig. Urbaniseringen, som är enorm i hela världen, drabbar också Bangkok. Staden växer åt alla håll och människor från hela regionen flyttar in till denna enorma stad. Jag ser många buddhisttempel, ett och annat hindutempel och någon moské och en bit bort ligger Pingstkyrkan. Staden är en religiös smältdegel och ett utmärkt exempel på många av Asiens stora och mångkulturella städer. Thailand har aldrig upplevt någon större väckelseperiod som påverkat landet. Behoven är stora och utmaningarna många. Det finns goda tecken på att något är på gång i Thailand. Mitt i Bangkok har IBRA en av regionens mest framgångsrika radioarbete – Way of Life – som sänder framgångsrik FM-radio och har en bibelkurs på korrespondans, här satsar man brett på att nå Bangkok med evangelium via en storstadssatsning kallad Key Cities. Man använder mycket sociala medier för att nå unga storstads människor, här bildas nya församlingar…

Jag reser vidare till Yangoon, den tidigare huvudstad i Myanmar, eller Burma, som det tidigare hette. Här möter mig en annan storstad. Inte lika många höga hotell och kontorsbyggnader som i Bangkok utan här blandas tradition , kultur och modernitet, men med samma mönster -staden växer snabbt. Här i Myanmar, med över 50 miljoner människor, har IBRA , i samarbete med en lokal församling, sänt radio i över trettio år. Människor har tagit emot Jesus i sina liv och församlingarna har vuxit kraftig under flera år. Men den buddistiska delen av befolkningen har inte i speciell utsträckning nåtts av evangeliet.  Myanmar har, enligt Joshua Project, en organisation som kartlägger hur evangeliet når och nått olika folkgrupper i världen, 153 olika folkgrupper och 49 av dem (32%) eller drygt 45 miljoner människor räknas som onådda.

IBRAs distansbibelskola (ICBI) har funnits i Yangoon under några år nu. Man har arbetat fram en kursplan, skrivit manus, spelat in och kopierat lektioner och nu är undervisningen igång. Peter Thein från organisationen MICC (Myanmar Institute for Christian Communication) är den som leder arbetet. Peter har en fascinerande historia. Han var själv en buddhistmunk, vid ett av Yangoons många tempel, när han fick höra budskapet om Jesus. Han gick på bibelskola i Yangoon, grundade en församling och fick stipendium för att fortsätta studera i Indien. Han är doktor i missiologi, pastor i en av församlingarna i Yangoon och leder MICC, som är vår partner i Myanmar. Peter, med sin bakgrund som buddhistmunk, brinner för att nå Myanmars buddhister med evangeliet om Jesus Kristus. Genom att träna pastorer och ledare i de olika församlingarna i Guds ord, med speciell inriktning på att vinna buddhister för Jesus når församlingen nya folkgrupper. ”Ska vi nå buddhisterna med evangelium måste vi träna våra pastorer att förstå både evangeliet och vad buddhismen står för” säger Peter. ”Dessutom måste vi göra det på vårt eget språk så att pastorer på landsbygden också kan ta del av undervisningen” poängterar Peter.

Vi slutar vår rundresa i Sydostasien med att besöka Phnom Penh, huvudstad i Kambodja. Vi möts på flygplatsen av Son Sey, som leder ICBI arbetet, eller CCBI som det heter här. Trafiken i Phnom Penh är enorm. Utvecklingen och ekonomisk tillväxt har gått snabbt under 2000-talet och fler och fler bilar trängs på stans gator. Långt ifrån alla får del av den ekonomiska tillväxten och fattigdomen på landsbygden är fortfarande svår. Men, Kambodja är ett land där Guds rike växer.

För tusen år sedan var landet en stormakt men har med tiden förlorat sin betydelse och rikedom genom de många krig som drabbat landet. Samtidshistorien är också en historia av blod och lidande. Under åren 1975-1979, då kommunistdiktaturen ”de röda Khmererna” med sin ledare Pol Pot i spetsen, bedrevs ett bisarrt samhällsexperiment, som ledda till att närmare 2 miljoner kambodjaner avrättades. Ett nationellt trauma som än idag är ett öppet sår i samhället, som sätter sin prägel på såväl dagens politik som det dagliga livet. Man räknar med att 80% av de evangeliskt kristna dödades under Pol Pots terrorregim då förföljelsen av kristna var fruktansvärd. Men sedan dess har tillväxten varit stark och antalet evangeliskt kristna ökar kraftigt. Det är emellertid genom de många små husförsamlingarna, och inte de stora kyrkorna, som tillväxten har skett och sker. Runt om i landet växer ständigt nya husförsamlingar upp. Detta skapade snabbt ett stort behov av att träna och utrusta ledare till alla dessa husförsamlingar, ett behov som fortfarande är stort. ICBI har funnits i landet sedan början av 2000-talet och massor av husförsamlingsledare har fått sin träning via Distansbibelskolan. Idag har vi drygt 200 som studerar och antalet växer. Tillsammans med vår partner FEBC arbetar vi med att öka tillgängligheten till Distansbibelskolan till att omfatta fler regioner i landet.

I många länder i Asien lider den kristna kyrkan av svår förföljelse. Förföljelsen kan komma från såväl staten som från andra religioner. Människor dödas, fängslas, torteras, tvångsförflyttas, utesluts från sociala sammanhang, stoppas från utbildningar, mister arbeten och på många andra sätt hindras att utöva sin tro. Trots det växer Guds församling i dessa länder och behovet av att träna ledare finns också i dessa där. ICBI finns i flera av dessa länder i Asien. Arbete som vi därför aldrig kan rapportera om, men som vi önskar förbön för. Be om fortsatt möjlighet att träna pastorer och ledare. Be om kraft för systrar och bröder som lider för Jesu namn. Be att väckelsen i dessa länder ska fortsätta och att namnet Jesus ska bli förkunnat och känt.

Be för Asien – den stora missionsutmaningen.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.