Vårt arbete i Västafrika/Sahel

  I Västafrika har IBRA de senaste åren lagt fokus på länderna i Sahelområdet* för de minst nådda (av evangeliet) folkgrupperna genom framför allt radioprogram som berättar om Jesus och som syftar till att göra lärjungar och plantera församlingar. Länderna i Sahel hör till de minst evangeliserade i Västafrika. IBRA har valt att koncentrera sig på

Läs vidare →

Vårt arbete i Mellanöstern/Nordafrika

Ledstjärnan i allt arbete är att det ska leda till att människor blir Jesu efterföljare. Denna region har under de senaste 20 åren varit i starkt fokus för IBRA. Utvecklingen har gått från att sända radioprogram på arabiska över hela den arabisktalande världen till att rikta in sig på specifika områden och dialekter och ha

Läs vidare →

Vårt arbete i Turkiska bältet

  Människor börjar tro på Jesus och de nytroende träffas i hemmen för att fira gudstjänst. Det händer just nu i Turkiet, genom den fantastiska tv-kanalen Kanal Hayat som IBRA är del av. Programutbudet av andra turkiska språk ökar stadigt. När IBRA 2005 började planera för att starta en kristen tv-kanal på turkiska var det många som

Läs vidare →