Asien

Från okänd
till känd

I Indien hittar vi majoriteten av världens onådda folk. Av tusentals olika folkgrupper har enbart tio procent tillgång till evangeliet. Resten räknas som helt onådda. Miljontals indier har alltså inte fått valet att följa Jesus, därför att ingen har berättat för dem att han finns. Det måste vi ändra på! 

Under maj månad  i år drog IBRA tillsammans med en lokal partner i Indien igång en ny satsning för att nå de allra minst nådda folkgrupperna i norra Indien. I norra Indien är läget för de kristna och andra religösa minoriteter särskilt svårt. De få kristna som finns där lever under ett enormt tryck och förföljelsen blir bara värre. Dessa områden behöver få ta del av Jesu kärlek.

52 helt onådda folkgrupper har identifierats. Dessa folkgrupper är socialt utsatta, saknar en kyrka att gå till och en Bibel på sitt eget språk. Här vill IBRA och pastorsnätverket se församlingar växa fram när människor kommer till tro. I nätverket av pastorer som IBRA stöttar finns 350 pastorer som redan arbetar i de regioner där de 52 onådda folkgrupperna finns. Dessa pastorer har IBRA inbjudits att stötta och träna med målet att nå de 52 folkgrupperna med evangeliet.

Vill du vara med och göra Jesus känd i Indien? Swisha en gåva till 9000761 och märk ”Indien”. För 450 kr stöttar du en pastor i en månad! Du kan också bli månadsgivare via knappen här nedanför. Då går dina pengar direkt till de indiska pastorernas arbete. Tack för din gåva och dina böner!

Regionen

De stora världsreligionerna finns alla representerade i Asien, framför allt islam, buddism och hinduism, men även shintoism. En tydlig trend är att extremismen ökar. Detta ser man inom islam, men även i stor omfattning inom både hinduismen och buddismen. I Asien bor över 4,7 miljarder människor och i de flesta länderna är mer än hälften av befolkningen under 30 år.

Litet kristet inflytande

Kristendomen har aldrig haft ett övergripande inflytande här. Mission har funnits och bedrivits i många länder under mer än 100 år, trots det har kristendomen inte kunnat bryta igenom på samma sätt som den gjort på andra kontinenter. Endast cirka sju procent av Asiens befolkning räknar sig som kristna. Det finns stora kyrkor i bland annat Indien, Kina och Indonesien men många här har ännu inte fått chans att höra evangeliet. I många länder pågår aktiv förföljelse mot kristna. Några av dessa länder är Pakistan, Afghanistan och Indien. Men även i andra länder sker det systematiskt förtryck mot kristna grupper, såsom i exempelvis Vietnam.

j

j

IBRA ARBETAR HÄR
I ANTAL LÄNDER

16

BLAND ANTAL
ONÅDDA FOLK (ca.)

45

PÅ ANTAL SPRÅK (ca.)

40

 

Mer statistik om onådda folk i Asien hittar du på Joshua Project.

”Nu vill jag tjäna Gud för alltid”

IBRAs arbete

I Asien arbetar IBRA med samarbetspartner i 16 länder med cirka 35 olika aktiviteter och/eller projekt. Ett av de mest inspirerande arbetena är The Way of Life i Thailand. Detta startades 1969 och har haft ett mycket stort genomslag. The Way of Life arbetar med radiosändningar på ett 50-tal olika stationer runt om i landet. Detta följs sedan upp med lokala uppföljningsmöten där man inbjuder radiolyssnarna att möta medieteamen och höra mer. Många kommer till tro vid dessa tillfällen. Utöver detta arbetar man även med sociala media och har korrespondenskurser om kristen tro. Kurserna har de sista åren fått en stor betydelse, och används till och med inne på thailändska fängelser. I nuläget finns man på fler än 40 fängelser i Thailand och över 45,000 fångar studerar korrespondenskurserna om kristen tro.

Behov framöver

Användandet av sociala medier ökar stadigt i regionen. På dessa plattform rör sig miljoner och åter miljoner människor. Vi vill öka vår närvaro på mediaplattfomar där folket finns. Att inbjuda till lärjungaskap och efterföljelse till Jesus sker där människor rör sig, vi ser därför att app-utveckling och ökad medieexponering med ett genomtänkt uppföljningsarbete behövs i Asien.

Läs mer om vårt arbete i Asien

Way of Life

Mediahus i Thailand

Folk utan Jesus

Du kan göra skillnad!

IBRAs arbete hade varit omöjligt utan många människors engagemang i form av böner och genom att ge av sina resurser och sin tid. Ditt stöd gör att vi kan nå onådda folk med evangelium.

 

BE

GE

GÅ MED

Läs om våra andra regioner

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.