Det här gör vi

IBRA samarbetar alltid med lokala partner som vi delar samma vision med.
Det vi tillsammans gör kan delas in i fem områden.

Lärjungaskapande

Följa Jesu uppmaning att ”lärjungaskapa” – via media och personliga kontakter

Detta är IBRAs huvuduppdrag. Allt fler av våra medieproduktioner gestaltar lärjungaskap, eller uppmanar till att studera och följa Bibelns budskap. IBRAs medarbetare är i allt högre grad lärjungaskapare och församlingsplanterare, i direktkontakt med de som lyssnar/tittar på våra program.

Utrusta individen

Utbilda medieproducenter, ledare och lärjungaskapare/församlingsplanterare

IBRA lägger stor vikt vid utbildning. Vi utbildar medieproducenter, ledare och lärjungaskapare/församlingsplanterare. Det gör vi genom längre utbildningar och kortare kurser på våra kurscenter eller på plats hos våra partner. Vi har också en egen on-lineutbildning, DistanceMedia.

Kommunicera tro

Berätta om Jesus via media och genom personliga kontakter

IBRA berättar om Jesus. Det gör vi genom att använda olika typer av media och genom personliga kontakter. För de medieproduktioner som inte är interaktiva läggs stor vikt vid att få lyssnare/tittare/läsare att kontakta ett uppföljningsteam för att erbjuda en personlig relation. I allt högre grad sker uppföljning alltmer integrerat från början, i och med att man använder sociala medier.

Påverka samhället

Producera program för att förändra attityder, inspirera till samhällsförändring

IBRAs program utmanar människors attityder och inspirerar till att göra något för andra och jobba för en förändring i samhället. Många av våra partner jobbar med sociala frågor för att förbättra människors levnadsvillkor. IBRAs journalist-/medieutbildningar bidrar också till ett lands demokratisering.

Träna ledare

Träna ledare och ge bibelundervisning på distans

Antalet kristna i världen ökar kraftigt idag. Församlingar växer och nya församlingar bildas. De nya ledarna har ofta inte mycket mer kunskap än det de hört via något kristet radioprogram eller läst i en traktat. Dessa gräsrotsledare vill IBRAs distansbibelskola vara en hjälp för. Vi har sett att långt ifrån alla ledare har resurser att ta sig till en bibelskola (om sådan över huvud taget finns) i landets huvudstad. Kanske har man inte råd eller tid, eller man kan inte lämna familj, arbete, församling och hem. I många länder pågår förföljelse av kristna och därför blir det riskfyllt att skriva in sig på en bibelskola.