Det här vill vi

IBRA finns för att vi vill följa Jesu missionsbefallning : ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matteus 28:18-20 i Bibeln)

Vision
En värld som följer Jesus.  Vi vill se förvandlade individer och samhällen genom att erbjuda budskapet om Jesus Kristus till alla människor på jorden, på ett språk de förstår, på ett relevant sätt, där vi använder media som uppmanar till ett lärjungaskap som i sin tur gör nya lärjungar.

Uppdrag
Vårt uppdrag är att initiera och utrusta rörelser av ”lärjungaskapare” som för de av evangeliet minst nådda folken i världen och den unga generationen i världens storstäder till Jesus Kristus, genom att använda media.