Östafrika

Tanzania
Kenya
Uganda
Rwanda
Burundi
DR Kongo
Eritrea
Etiopien
Somalia
Sydsudan
Mozambique
Djibouti
Malawi
Zambia

I Östafrika har stora missionsinsatser genomförts av svenska pingstförsamlingar – flera hundra missionärer har verkat i området sedan 60-talet. IBRAs arbete i Östafrika samordnas idag från Tanzania, men når hela vägen från Sydsudan i norr till Mozambique i söder. De senaste åren har stort fokus legat på att nå islamdominerade Swahilikusten. Detta har genomförts bland annat genom radiosändningar och etablerande av bibelupptäckargrupper. Idag möts över 800 grupper regelbundet. Behov av undervisning är stor och bristen på Biblar likaså, men trots detta bryter Guds ljus igenom och människor får upptäcka Jesus och hans kärlek.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.