Västafrika

Senegal
Guinea
Mali,
Burkina Faso
Togo
Benin
Niger
Nigeria
Chad

IBRAs arbete i Västafrika sker oftast i samarbete med de lokala Pingstsamfunden – Asemblee de Dieu. På senare har IBRA ökat satsningen i Guinea, och inte minst på höglandet – Fouta Djallon. Det området brukar ibland kallas för ”Västafrikas vattentorn” eftersom flera stora floder rinner upp där. Till exempel Gambia-, Senegal- och Nigerfloden. Vår bön och längtan är att strömmar av levande vatten ska flöda fram därifrån och välsigna de onådda folken i grannländerna norrut och österut. Vi kan se för vår inre syn hur majoritetsfolket där, Fulani (som finns spridda över många länder i Sahel) tar budskapet vidare både geografiskt och till andra etniska grupper. Det är vår bön. Be med oss.

De två största floderna, Niger och Senegal flyter först över gränsen till Mali. IBRA jobbar sedan länge aktivt på språket Bambara, och har ett omfattande arbete i den södra delen av landet. Vi gläds över utökade radiosändningar, mer respons, fler bibelupptäckargrupper, dop och församlingsplanteringar i Mali.

Det görs insatser för att nå de minst nådda folkgrupperna. De hade alldeles nyligen fått de fyra evangelierna och Apostlagärningarna tryckta på sitt språk, och nu kunde IBRA bidra genom att lära ut bibelstudiemetoder och hjälpa till att förbereda mediesatsningar. Hittills har man inte sett så många efterföljare till Jesus bland folkgruppen i fråga, men nu står vi på tröskeln till något spännande.

Lokala FM-stationer används över hela Västafrika och IBRA sänder på flera lokala språk, samt franska. Sociala medier är också i antågande och team tränas för att kunna finnas på de nya mediaplattformarna.

I Sahel är islam den absolut dominerande religionen, men det är relativt öppet att sända våra program.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.