Att bön är viktigt för våra liv vet vi och vi blir ofta påminda om det faktum att vi behöver be mer. Vem kan skryta om att han ber tillräckligt? Samtidigt så finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus. Han vill inte att vi ska gå omkring och ha dåligt samvete över att vi borde be mer. Bön är en fantastisk möjlighet där vi varje dag kan samtala med Gud. Ett livselixir, pulsen och själva andningen som vi behöver för att leva. Men bön är också ibland hårt arbete som ska utföras för att flytta fram positionerna i Guds rike och kunna bana väg för att evangeliet ska nå alla folk. Charles Spurgeon, ibland kallad predikanternas predikant, förstod vikten av att resa upp folk som bad. Han sa ”Jag tränar hellre en man att bedja än tio män att predika”.  

”Jag tränar hellre en man att bedja än tio män att predika”.  

– Charles Spurgeon

I vår strategiska plan där vi sätter riktning för de kommande åren lyfter vi bön som avgörande för allt det vi vill göra. Redan idag har vi bön som prioritet, både som medarbetare och team, men vi ser behovet av att växa även på det här området. Vi vill utveckla vår bönekultur där vi 2025 vill kunna säga att ”en stark bönekultur är etablerad och en självklar del av vårt strategiska arbete. En grund för engagemang och beslut.” 

Bön har alltid varit och kommer att fortsätta vara helt avgörande i IBRAs arbete med att nå alla folk. Paulus var fullt medveten om det och uppmuntrade ofta till förbön för sig själv, sitt team och det arbete som skulle utföras.
Jag uppmanar er, bröder, för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som Anden ger, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud förmig” (Rom 15:30).

Paulus förebedjarna satt inte på bänken eller på läktaren utan var en del av det gemensamma arbetslaget.
Och ni skall hjälpa till med er bön för oss, så att det blir många som tackar Gud för den nåd vi får genom mångas medverkan.” (2 Kor 1:11). 

Det är just genom mångas medverkan i bön som IBRA under mer än 60 år har kunnat fortsätta att ge evangelium till folk över hela världen. Idag är utmaningen att nå de minst nådda folken. Folkgrupper som av olika anledningar är de absolut svåraste att nå. Bön är idag och de år som ligger framför om möjligt ännu viktigare än tidigare om vi ska vara med att nå dessa folkgrupper. 

 Lärjungaresan är IBRAs sätt att fånga och beskriva de viktigaste beståndsdelarna i den strategi vi använder för att nå människor med evangelium och göra lärjungar som gör lärjungar som formar nya församlingar eller växer existerande församlingar. Den avgörande delen i den strategin är bön. Strategisk, extraordinär bön som förändrar förutsättningarna att nå människor. Bön som står emot fiendens försök att stänga ned och tysta rösterna om Jesus. Inte bara bön som lever sitt eget liv utan förebedjare som ber strategiskt med ett öra till vad Anden säger och som kan koppla det direkt till den verksamhet vi står i. I bönen Fader Vår lär vi oss att be “Ske din vilja såsom i himmelen så och på jorden”. Det innebär att vi ber om hjälp för att kunna lyssna in vad Gud har på gång just idag. Att jag får vara ett redskap för det Han vill göra och inte att han skall välsigna det jag vill göra. Skillnaden är oerhört stor. Det handlar om medvetenheten om att mitt liv inte handlar om mig i första hand, utan det handlar om Gud. Jag är en pusselbit i Guds stora plan, och det är just det jag vill vara. 

I slutet av våren upplevde flera av oss i bön att Gud lade Sahel speciellt på våra hjärtan. Länderna söder om Sahara och framförallt Mali, Niger och Tchad. Det förde med sig att vi nu går på det tilltalet och ökar engagemang och aktiviteter i det området. Gud leder våra steg när vi ber och hjälper att ibland fatta nya beslut och göra nya prioriteringar. Fortsätt att be för Sahel. 

Ett annat land som de senaste veckorna kommit i fokus är Afghanistan. Här kan vi känna stor maktlöshet inför händelseutvecklingen. Vi är starkt begränsade i vad vi kan göra men vi kan be! Vi vill uppmuntra dig att be för Afghanistan. 

 Vi tackar dig som någon gång ibland, eller regelbundet, ber en bön för IBRAs arbete. Du är en del av laget! En viktig del som är helt avgörande för det arbete vi utför. Vi vet ju också att bön är kopplat till många löften. När vi söker Gud, hör hans röst och ber i enlighet med hans vilja.

“Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss.  Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.” (1 Joh 5:15) 

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.