Hela världen har genomlevt helt extraordinära tider de senaste månaderna. Det är svårt att jämföra kristider med varandra, men när historien skall skrivas, kommer säkert corona-pandemin att återfinnas i kategorin världshistoriska förändringsfaktorer. 

Och på samma gång pågår vardagslunken hos oss, om än i snävare cirklar. En märklig kris. Sett till IBRAs arbete över världen kan vi konstatera två saker. 

  • De allra flesta av våra radio-, tv- och sociala media-kanaler har kunnat hålla både produktion och distribution igång. 
  • Många fler har haft mer tid att konsumera media – antalet kontakter har ökat. På vissa ställen lavinartat. Facebook-konton i Nordafrika hade under mars–maj tiodubblad trafik och många fler som söker kontakt och vill ställa frågor, ha samtal etc. 

Att produktionen kunnat pågå beror på heroiska medarbetare som satsat allt för att mediaarbetet skall funka. Både i Afrika och Asien har teamen bokstavligen bosatt sig i studion, då det inte varit möjligt att resa under lock down tider. Ett av teamen i Asien bunkrade upp med mat och bodde i studion i några veckor! Samma sak kan vi se i Afrika, där teamen gjort allt för att sända och ha kontakt med lyssnare. Frågorna som ställts har varit av ett nytt och allvarligare slag i dessa kristider. 

I ett av Afrikas tuffaste länder har det de senaste två åren att formats nya bibelupptäckargrupper och församlingar. Den utsatthet de levt under redan innan Corona är ofattbar. De flesta har fått lämna sina sociala sammanhang som en konsekvens av att man valt att följa Jesus. Nu blev det dessutom nästan omöjligt att resa dit för de som reser från grannländerna och lärjungatränar den unga kyrkan. Med stora uppoffringar och mycket mod har samtliga av de nya församlingarna kunnat få både sitt behov av mat och andligt stöd tillgodosett. 

Bed för alla medarbetare runt om i världen.  Med deras och Herrens hjälp har Riket kunnat fortsätta växa – trots allt

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.