teen-1154135_640

Lärjungaskapande är en resa som handlar om att upptäcka vem Jesus är, vad han säger och hur man kan leva sitt liv efter hans ord.

Det första steget på resan är att be specifikt, målmedvetet och strategisk för dem vi vill nå med evangeliet. Det andra steget är att anknyta till andra människor, och att bygga förtroendefulla relationer som gör att de ställer frågor och öppnar för andliga samtal.

I vår bön och vårt relationsskapande letar vi personer som själva är sökare, men som också kan föra sina vänner i kontakt med Jesus. Vi kallar dem nyckelpersoner, eller ”fridens personer”.

I Lukas 10 berättas om hur Jesus sänder ut sina lärjungar för att förbereda de byar och platser han själv ska besöka. Här finns detaljerade instruktioner om vad de ska göra och inte göra, och vad de ska ta med sig och inte ta med sig. Sedan säger Jesus: När ni kommer in i ett hus, säg då först: Frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, skall den frid ni tillönskar vila över honom. Annars skall den vända tillbaka till er. Stanna i det huset, och ät och drick vad ni får, ty arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus.”

Jesus presenterar en strategi som innebär att Gud redan har förberett nyckelpersoner på olika platser, människor som blir dörröppnare för evangeliet på den orten. Vi ser samma mönster i Apostlagärningarna. Evangeliet når ofta en enda person, men sprids därefter till familjen eller hushållet. Till exempel när Petrus möter Kornelius (Apg 10), Lydia (Apg 16:14) och fångvaktaren i Filippi (Apg 16:32).

En ”fridens person” är en sökare, vänligt inställd till de troende, villig att söka nya svar på sina livsfrågor, och beredd att ta andra med på en upptäcktsfärd. Evangeliet sprids genom relationer.

I Ibras arbete utformar vi innehållet i våra program så att det ska attraherar nyckelpersoner. Vi bygger upp en förtroendefull dialog med dessa personer och leder dem på det sättet till Jesus. De bjuder i sin tur sina vänner och sociala nätverk att följa med på den resan.

Ett exempel från en av våra FM-stationer i Östafrika. I början av 2015 identifierades två nyckelpersoner bland lyssnarna. Ett år senare hade det lett till 42 bibelupptäckargrupper med totalt 280 personer. 237 av dessa kommer från en muslimsk bakgrund. 197 är nu frälsta, och av dessa är 54 döpta.

Allt inom ett år. Och det började hos två nyckelpersoner. Ytterligare 30 ”fridens personer” väntar på uppföljning, så fort vi har resurser till det.

Böneämnen

* Be att ännu fler nyckelpersoner bland de folk som ännu inte hört evangeliet ska identifieras, personer som kan sprida evangeliet till sina vänner.

*Be om resurser så att de drygt 30 ”fridens personer” som hört av sig till FM-stationen i Arusha kan följas upp.

* Be att du, där du bor och rör dig, det här året ska hitta åtminstone en nyckelperson som du får leda fram till upptäckten av vem Jesus är.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.