globe-1029213_640

Mali är ett land med drygt 15 miljoner invånare. Det ligger mitt i Västafrika och sträcker sig i norr in i Sahara-öknen.

Islamistiska rebeller i norra delen av landet har på senare år med våld försökt bilda en egen stat med stränga sharialagar. Kidnappningar och terrordåd förekommer ganska ofta. Sverige och andra länder har därför sänt fredsbevarande FN-styrkor till Timbuktu, en stad norr om floden Niger. Där är tamajeq, eller tuareger, som de också kallas, en dominerande folkgrupp.

Det finns många olika folkgrupper i Mali. De flesta av dem har ännu inte nåtts av evangelium. Flera av dessa etniska grupper består av miljontals människor med ett eget språk.

Huvudstaden Bamako, som ligger i sydväst, växer snabbt. Där dominerar Malis största folkgrupp, Bambara. Cirka 80 procent av landets befolkning kan förstå deras språk.

Franska är officiellt språk, men det talas av en förhållandevis liten del av befolkningen. Utbildningsnivån är låg. Knappt 40 procent av Malis befolkning kan läsa och skriva. Mali räknar som ett av världens fattigaste länder.

En av de stora folkgrupperna är soninke, cirka två miljoner människor som framför allt finns runt staden Kayes intill gränsen mot Senegal och Mauretanien. De flesta är bönder som odlar ris, jordnötter och hirs. Det är också vanligt att männen reser hemifrån under längre perioder för att arbeta på annat håll.

Soninke-folket är till allra största delen sunnimuslimer. De övriga är animister, det vill säga traditionella andedyrkare. Mali-missionärer som jag pratat med säger, att de bara känner till en handfull evangeliskt kristna soninke.

De få som finns är engagerade i bibelöversättning och liknande uppgifter. Men soninke som blir kristna utsätts ofta för förföljelse, vilket gör det svårt att evangelisera bland dem.

Ett ljus i Malis mörker är att det finns hundratals lokala FM-radiokanaler runt om i landet, vilket ger en möjlighet att nå ut med det kristna budskapet. Ibra sänder varje vecka i cirka 30 kanaler, främst på språken bambara och tamajeq. Som en följd av detta har ganska många lyssnargrupper bildats, speciellt i de södra delarna av landet. De samlas och studerar Bibeln.

I några fall har radioarbetet bidragit till att församlingar planterats. Vi hoppas få se mycket mer av det framöver. För närvarande arbetar Ibra med att träna lokala samarbetspartner i ”Discovery Bible Studies”. Det kommer att bära frukt.

Böneämnen:

* Be för några av de största onådda etniska grupperna i Mali: bambara, tuareger, soninke, senoufo och songhai. Be att församlingar ska planteras bland dem.

* Be för arbetet med bibelöversättningar, att det ska gå snabbt och bra så att hela Bibeln snart finns på de stora språken.

* Be för städerna Kayes, Mopti, Timbuktu, Gao och Kidal. Be om fred, lugn och utveckling i dessa fem städer. Be att församlingar ska växa sig starka där.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.