soldiers-1002_640-2

Inbördeskriget i Syrien är nu inne på sitt fjärde år. Det utlöstes under den så kallade ”arabiska våren”, som startade i Tunisien och Egypten. Konflikten började med demonstrationer mot ett enväldigt styre.

Båda sidorna i konflikten gjorde en analys av sakernas tillstånd och var överens om att något måste förändras. En del av folkmassan ville ha mer demokrati, medan en annan del ville att styret skulle bli mer islamisk.

I Tunisien ledde demonstrationerna i riktning mot demokrati, och 2014 hölls de första demokratiska valen där. I Syrien blev situationen istället mer kaotisk i och med att president Assad straffade dem som protesterade mot regeringen hårt. Enligt vissa källor släppte han extrema jihadister från fängelset för att omforma det fredliga upproret till ett våldsamt uppror, och därmed motivera regimens brutalitet mot sina motståndare.

Inbördeskriget har sedan dess skördat 260 000 människoliv, varav 55 000 bara under 2015. Bakom de siffrorna finns en fasansfull verklighet.

Situationen försvåras ytterligare då Islamiska staten på flera stället i landet deklarerat sitt kalifat och attackerar, lemlästar och dödar människor. Kristna är särskilt utsatta för denna extremism. En del extrema präster inom islam har deklarerat att det inte strider mot denna religion att våldta kristna kvinnor.

Det går inte att tänka på inbördeskriget i Syrien utan att också beakta de stora flyktingströmmar som är på väg därifrån. Miljontals människor flyr sina hem och sitt land. Flyktinglägren i grannländerna är överfulla, och det finns inte längre finns mat till alla. Nu ser vi att fler flyktingar kommer till Europa. Det är den största flyktingkris vi har sett sedan andra världskriget.

En del menar att flyktingströmmarna går i riktning mot demokratierna, eftersom man vet att den kristna kulturen står för frihet och värnar om varje människas unika värde. I den kristna tron finns ett inbyggt humant mottagande. I en söndertrasad tid tycks det enda rimliga vara att sprida kristen tro, kultur och värderingar.

Att bygga murar och stängsel till våra gränser känns därför både otidsenligt och fel. Stängsel och murar främjar inte humanitet och frihet. Stängsel och murar lägger istället grunden för inskränkthet och likriktning.

Böneämnen

Be för de kristna i Syrien, särskilt för de troende som varit muslimer, eftersom de är särskilt utsatta.

Be för Syriens ledare så att det kan bli en fredlig lösning av den pågående konflikten.

Be för Syriens folk, där hälften är på flykt och många, många lider av svält och svåra umbäranden.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.