Att skicka en missionärsfamilj innebär en del risker och ansvar för en församling. Därför var det en hel del diskussioner innan pingstförsamlingen i Robertsfors bestämde sig för att satsa.
-Gud välsignar församlingen som sänder missionärer, säger Johnny Israelsson, ordförande i församlingen.

Det kom två förfrågningar om att skicka ut missionärer till pingstförsamlingen i Robertsfors och den ena rörde en familj som skulle stationeras som IBRA-missionärer på Cypern. Eftersom församlingen egentligen inte hade pengar ens till att skicka en familj, så valde de ändå att påbörja processen med den familjen.
-Allt stämde med deras olika kompetenser inom media och administration, precis det som behövs för kontoret på Cypern, säger Johnny Israelsson.

Tog ett steg i tro

För Pingstförsamlingen i Robertsfors har missionsintresset funnits så länge Johnny Israelsson minns. Men nu är det första gången på många år som församlingen sänder egna missionärer.
När församlingen beslutade att ta ett steg i tro i våras, så hade de redan gjort ett samarbete med två andra församlingar om underhållet och 35 privatpersoner har givit troslöfte till familjens uppehälle under ett år. Även förut har medlemmar få ge troslöften för olika saker, men aldrig ett så stort åtagande och så länge.

Tydliga arbetsbeskrivningar

Självklart bankar hjärtat extra och knyter missionärsfamiljen ännu närmare när engagemanget blir så tydligt, menar Johnny Israelsson.
I augusti åkte familjen ut till Cypern.
-Eftersom familjen kommer att gå in i ett arbete som redan är upparbetat och där det finns tydliga arbetsbeskrivningar, har det varit enklare för församlingen än om det skulle handla om ett helt nytt fält som vi inte vet så mycket om. Här finns ett upparbetat arbete som det bara har varit att gå in i, säger Johnny Israelsson.

Förberett för ett år till

Tankarna finns förstås på att det kan bli fler år för missionärsfamiljen ute i fält. Redan nu har förberedelserna påbörjats. Två församlingar har redan givit löfte om en längre tid; en församling har anslag för 24 månader och en annan för 18 månader.
-Nu hoppas vi på att medlemmarna vill ge löfte om ytterligare ett år, säger Johnny Israelsson.
Till andra församlingar som funderar på att sända ut missionärer, föreslår Johnny Israelsson att man ska kontakta organisationer som IBRA som är experter på missionsarbete.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.