Nu är det Guds tid i Egypten!

Just nu står dörren på vid gavel för evangeliet i Egypten och Egypten är en nyckel till hela regionen. Samtidigt som den arabiska våren har svalnat och turbulensen varit stor har Gud öppnat dörren för evangeliet i Egypten. Den stora politiska osäkerheten som råder i regionen tillsammans med IS tolkning av religionen har lett till att stora delar av den egyptiska befolkningen är öppna för och nyfikna på evangeliet. Vanliga egyptier har börjat ställa nya frågor och söka nya svar. Ett resultat av händelserna i landet är att kontrollen på de troende minskat. Just nu är det en tid av dtörre frihet för de troende.

I Kairo finns den enda riktigt stora evangeliskaförsamlingen i hela arabvärlden. Den är ett nav för väckelsearbetet i Egypten och i hela mellanöstern. Från IBRA och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm och föreslår vi ett partnerskap med de som kan ta vara på den dörr som Gud har öppnat till Egypten och till hela arabvärlden. Genom att stötta våra trossyskon som kan både språk och kultur nu kan vi nå till alla delar av regionen. Vi kan framför allt stödja en satsning som heter ”Days of Harvest”.

Kontakten med de troende i landet har utvecklats genom åren. Vi känner stort förtroende för ledarskapet och ställer oss bakom deras satsningar i regionen. IBRA tillsammans med Filadelfiaförsamlingen i Stockholm vill uppmuntra dig till att stötta nu. Ingen av oss vet hur länge denna dörr kommer att förbli öppen. Därför är det av yttersta vikt att vi handlar nu, utandröjsmål.

Som privatperson kan du swisha en engångsgåva eller bli månadsgivare. Som församling kan ni gå in och stötta. Vi har gjort ett stort ekonomiskt åtagande. Tillsammans kan vi förverkliga drömmen att dela trons budskap i hjärtat av Egypten

Ge ett bidrag