Jan-Erik Nyman har varit IBRA-missionär i Arusha, Tanzania, i 41 år och är regionsansvarig för IBRAs arbete i östra-, centrala och södra Afrika.
Nu sänds radio- och tv-program på 50 olika språk som har till syfte att nå de människor som är öppna för evangeliet och att bjuda in till Bibelupptäckargrupper.
-Det vi arbetar med är helt nya fält där människor ännu inte har fått höra om Jesus. Det är pionjärmission och inte administration, säger han.

Det var när IBRA började arbeta aktivt med det som kallas Lärjungaresan – där Bibelupptäckargrupper blir en väg för människor som har öppna hjärtan att följa Jesus – som han efter många år på missionsfältet äntligen fick se resultat.

Guds ord verkar direkt i hjärtat

-När Guds ord får verka direkt i människors hjärtan blir det en revolution som kommer inifrån som inte går att stoppa, säger han.
Nu växer arbetet organiskt och snabbare än vad det finns möjlighet i dagsläget att följa upp. På bara ett par år har man gått från en Bibelupptäckargrupp till 170. Men i arbetet finns i dagsläget bara tre personer som reser runt för att möta grupperna personligen för att ge stöd och coachning.

Fler missionärer behövs

-Det är en fantastisk tid att vara missionär, men jag upplever också att jag ensam inte räcker till i allt det växande arbete som vi står i. Jag ser verkligen fram emot att få välkomna Oskar och Lillian Sjöberg, säger Jan-Erik Nyman.
Han kom själv till Tanzania första gången 1963 tillsammans med sina föräldrar Fred och Gunnel Nyman. När han var 18 år fick Fred frågan om att starta upp ett nytt radioarbete i Östafrika.

Har aldrig ångat sitt beslut

-Jag kände direkt att det också var något för mig. Kallelsen har fått prövas många gånger, men jag har aldrig ångrat mitt beslut. Jag brinner fortfarande för detta uppdrag, säger Jan-Erik Nyman.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.