IBRA och din församling

Som församling kan ni vara involverade i IBRAs arbete på många olika sätt, i bön, engagemang och ekonomiska insatser.

Ni kan stödja arbetet ekonomiskt, genom regelbundna gåvor som antingen går till något specifikt projekt som ni känner extra för, eller till ”IBRA allmänt” då pengarna placeras i de IBRA-projekt där behoven är stora. Pingstkyrkan i Lindesberg är en av cirka 60 församlingar som bidrar regelbundet. De har valt att stötta radiosändningar i västafrikanska Mali på språket bambara.
”Det är en folkgrupp som har stort inflytande i landet, så att nå dem med evangeliet tror vi kan påverka hela landet.” säger Pingstkyrkans pastor Robert Granat.

Ni kan också stödja arbetet genom att vara med i finansiering av svenska IBRA-medarbetare. Runt 100 församlingar gör det, bland andra Karlshamns pingstförsamling. De är med att stötta Niclas Collén som är fältansvarig för IBRA globalt.
”Niclas är ju en väldigt god ledare som vi vill stå bakom. I grund och botten handlar det ju om att nå onådda folk genom IBRAs arbete. IBRA har en fantastisk förmåga att nå in bland onådda grupper genom radion, webb och tv. Det unika är att man inte bara sänder program utan att man har ett fantastiskt uppföljningsarbete.” säger pastor Stanley Karlman från Pingstkyrkan i Karlshamn.

Tveka inte att höra av er för mer information!