Samtidigt som böneutropen ekar “Allahu akbar” och militant islamism blir allt vanligare, växer även någonting annat fram på Swahilikusten. Här möts cirka 1000 grupper regelbundet, antingen fysiskt eller online, och samtalar om Bibelns budskap.

På Swahilikusten har växande extremism lett till terrordåd och instabilitet som direkta konsekvenser. Från exempelvis norra Moçambique kommer nyheter om allt mer djärva attacker och rebellerna säger sig ha ett kalifat som målbild. I denna miljö vill IBRA finnas som en motkraft och visa på en annan väg än den som jihadismen erbjuder. Sedan 2013 genomförs skräddarsydda satsningar för att nå människorna längst med kusten, med målet att erbjuda människor budskapet om hopp och frälsning.

Att själv få upptäcka Guds ord
När nyfikna personer responderar på IBRAs budskap, uppmuntras dessa att starta bibelupptäckargrupper med familj, vänner och grannar.
– När man får upptäcka på egen hand är det ofta inte lika skrämmande för människor, berättar Jan-Erik Nyman, IBRAs regionsledare för Afrika. Guds ord är levande, så när man själv upptäcker Bibeln ser man hur den är relevant i sitt eget liv. Det har visat sig varit mycket effektivt, antalet som kommit till tro har ökat mycket sedan vi började med detta arbetssätt.

Lärjungar som gör lärjungar
Längst med Swahilikusten är islam utbrett, på landsbygden är upp till 90 procent muslimer. I denna miljö rapporterar lokala medarbetare att antalet bibelupptäckargrupper växer och att fler och fler får upp ögonen för kristen tro. En lokal medarbetare berättar:
– För ett tag sedan anordnades ett ledarseminarium i våra trakter. Det ledde verkligen till resultat, för sedan dess har 45 nya bibelupptäckargrupper startats. På en annan plats har vi sett en ökning på 20 grupper och i staden där jag bor har 10 nya grupper startats.

Tillgång till Biblar
Media är ett bra verktyg, men Guds rike växer som bäst när lärjungar gör lärjungar. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att den som tror blir rotad i Guds ord. Under 2019 samlade IBRA tillsammans med privatpersoner och församlingar in pengar för att kunna förse Swahilikusten med de 10 000 biblar som uppgavs saknades. Hittills har många bibelupptäckargrupper delat på en Bibel. I vissa fall har tio grupper delat på en ofullständig bibel. Detta har gjort att vissa grupper varit tveksamma till att multipliceras. När grupperna får tillgång till fler biblar, möjliggör det även att fler nya grupper kan startas. En lokal medarbetare berättar:
– I en Masaiby vi besökte hade en person startat en grupp med sin familj och grannar. Gruppen hade växt till elva personer, så vi föreslog att de skulle dela upp sig. Tre av deltagarna erbjöd sig då att starta grupper med sina släktingar och grannar. En grupp utvecklades alltså till att bli fyra. Det som tidigare höll dem tillbaka var att de endast hade en trasig bibel som de alla var beroende av. Nu fick man istället en egen bibel per grupp, vilket inspirerade till att upptäcka ordet.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.