Veckans fredagsbön: ”Väckelsen i Sydsudan kräver ledarträning”

Aldrig tidigare i historien har så många människor bekänt sig till tron på Jesus Kristus, och bekänt honom som sin personlige frälsare. Guds rike växer med en enorm kraft. I början av 1900-talet fanns två tredjedelar av världens kristna i Europa. Idag ser vi hur tyngdpunkten har flyttat söderut. Var fjärde kristen återfinns nu söder

Läs vidare →

Veckans bön: ”Kristet TV-arbete som bygger församlingar”

Jag har tre veckor i rad skrivit om tre olika turkfolk under vinjetten ”Fredagsbönen.” Turkar i Turkiet, turkmener i Turkmenistan och uzbeker i Uzbekistan. Några andra turkfolk är kazaker, azerier, tatarer, avarer, kirgizer och uigurer. Totalt finns nästa 200 miljoner människor som talar någon form av turkiska. Islam är den totalt dominerande religionen bland turkfolken. Det är mycket få som är

Läs vidare →

Församlingen, Jesus, Fredagsbönen

Fredagsbönen: ”Församlingen – Guds metod att förändra världen”

Guds verktyg för att presentera evangeliet för varje människa och förvandla samhällen är församlingen. Kraften i den lokala församlingen, i all dess svaghet och brist, kan aldrig överskattas. När Jesus vandrade på jorden talade han mer om Guds rike än något annat (Mark 1:15). Uppdraget att introducera Guds rike har getts till alla oss som

Läs vidare →

Fredagsbönen: ”Din förbön gör skillnad!”

Längst västerut i Afrika ligger storstaden Dakar, huvudstad i Senegal. Här bor över tre miljoner människor, och allt fler flyttar hit. Befolkningen består till stor del av studenter, affärsmän, gästarbetare och flyktingar från andra afrikanska länder. Här har många utländska företag och organisationer sina kontor, och hit kommer också en hel del turister. Dakar är kort

Läs vidare →