Veckans fredagsbön: ”Väckelsen i Sydsudan kräver ledarträning”

Aldrig tidigare i historien har så många människor bekänt sig till tron på Jesus Kristus, och bekänt honom som sin personlige frälsare. Guds rike växer med en enorm kraft. I början av 1900-talet fanns två tredjedelar av världens kristna i Europa. Idag ser vi hur tyngdpunkten har flyttat söderut. Var fjärde kristen återfinns nu söder

Läs vidare →

Fredagsbönen: ”Kristen TV når in i Turkmenistan”

Kristna förföljs – men via tv-sändningar når evangeliet in i Turkmenistan, och människor kommer till tro på Jesus. Turkiska folkgrupper breder ut sig från Bulgarien i väster genom Turkiet, Kaukasus, Centralasien, östra Kina och norrut genom Sibirien till Norra Ishavet. I hjärtat av turkbältet i Centralasien ligger Turkmenistan. Turkmenistan, som efter Sovjetunionens upplösning blev en

Läs vidare →

Bild på en hamn i Turkiet

Fredagsbönen: ”Gud verkar i turbulenta Turkiet”

På Nya testamentets tid blev Turkiet ett centrum for de kristna Här växte många församlingar fram. I dag är bilden en helt annan med små församlingar och väldigt få kristna. Men Gud verkar, och i dag finns här ett växande evangeliskt arbete mitt i turbulensen. Turkiet är landet som ligger i två varldsdelar, Europa och Asien. Trakien,

Läs vidare →

Församlingen, Jesus, Fredagsbönen

Fredagsbönen: ”Församlingen – Guds metod att förändra världen”

Guds verktyg för att presentera evangeliet för varje människa och förvandla samhällen är församlingen. Kraften i den lokala församlingen, i all dess svaghet och brist, kan aldrig överskattas. När Jesus vandrade på jorden talade han mer om Guds rike än något annat (Mark 1:15). Uppdraget att introducera Guds rike har getts till alla oss som

Läs vidare →

Fredagsbönen: ”Din förbön gör skillnad!”

Längst västerut i Afrika ligger storstaden Dakar, huvudstad i Senegal. Här bor över tre miljoner människor, och allt fler flyttar hit. Befolkningen består till stor del av studenter, affärsmän, gästarbetare och flyktingar från andra afrikanska länder. Här har många utländska företag och organisationer sina kontor, och hit kommer också en hel del turister. Dakar är kort

Läs vidare →