Turkiet – Landet som rör sig i två riktningar

Charterresor med bad, shopping med affärsmän som generöst bjuder på äppelte för att locka dig att köpa. Eller det myllrande Istanbul där Europa och Asien möts och man kan förlora sig i den orientaliska marknaden eller fika på västerländska Starbucks. Turkiet har många ansikten. Här möts österland och västerland. Mest påtagligt är det i Istanbul som ligger med en del i Europa och en del i Asien.

Turkiet, eller Mindre Asien, är landområdet dit Paulus och andra apostlar reste några årtionden efter Jesu död och uppståndelse. Här hittar du bl a Efesos, Smyrna och Antiokia, platsen där de troende för första gången kallades kristna. Idag finns det många städer och större samhällen, där det inte finns några troende eller någon församling.

Istanbul, då kallat Konstantinopel, var en gång säte för den österländska kyrkan. Sedan ottomanska imperiets fall efter första världskriget, har turkarna begränsats till endast Turkiet. Tidigare sträckte sig ju imperiet över stora delar av Balkan, Mellanöstern och Nordafrika. Kemal Ataturk, som format det moderna Turkiet var mån om att turkiska staten skulle vara sekulär när den omformades i början av 1900-talet. Var du än rör dig i dagens Turkiet hittar de denna Ataturks bild eller staty. Han är fortfarande en hyllad landsfader.

Utveckling åt två håll
Utvecklingen i Turkiet idag går åt två håll; dels en yngre generation och stadsbor med stark dragning till det västerländska, dels en äldre generation på landsbygden som välkomnar en mer religiös hållning. Analytiker talar om ett folk som delas mellan dessa poler. Många av de yngre, anser inte religionen vara svaret på deras livsfrågor och behov. I Turkisk kultur har inte ateismen blivit rådande, man lämnar religionen men överger inte tron på gud.
Det finns alltså många som söker Gud och som längtar och letar efter konturerna av han som är Evig.
Många i Turkiet är mottagliga för att höra evangeliet.

Tillväxt över tid
Antalet kristna i Turkiet har ökat stadigt de senaste femtio åren. Från att räknas i några tiotal på 1950-talet, finns idag ca 7000 troende i landet. Antalet invånare i Turkiet är ca 70 miljoner.

Media avgörande verktyg
En viktig faktor i den tillväxt av troende som skett på senare år är media. Via radio, TV och sociala medier har många miljoner kunnat få del av bibelns budskap, kunnat höra vittnesbörd från de som mött Jesus, lyssna till musik som berättar om en Gud som älskar. Varje vecka återkopplar de som är intresserade av att veta mer via mejl, Messenger eller What´s up. Den uppföljning som kopplas till mediaarbetet, vägleder till människor till Jesus.

Förföljelse är en verklighet
På ytan är det mycket i Turkiet som påminner om vilken turistort som helst kring Medelhavet, Friheten är dock begränsad. Inom familjen är det inte säkert att den som blir frälst blir accepterad. Inte alla som kommit till tro kan berätta offentligt att de följer Jesus. Många har betalat ett högt pris för sitt lärjungaskap. Men det finns en öppenhet och många som säker. Landet rör sig i två rikt riktningar på samma gång. I den dualismen är det många som finner svaret hos Jesus. Med media som verktyg vill vi fortsätta att nå fler.

Ge ett bidrag