WilliamUngaMarLev

Tyngdpunkten på IBRAs arbete i Östafrika ligger allt mer på kustområdet från Somalia i norr till Mocambique i söder, den s k Swahilikusten. Där ligger också en av IBRAs storstadssatsningar, i Dar es Salaam i Tanzania.

Denna region har en ganska lång historia av svensk mission och därmed många samarbetskyrkor som i vissa områden är mycket starka. De senaste åren har IBRA strategiskt börjat rikta in sig på nya geografiska områden där en stor del av befolkningen är onådd av evangeliet.
I flera av länderna har konflikter mellan människor av olika religiös tillhörighet börjat blossa upp. Flera tecken visar att den extrema religiösa gruppen Al Shabaab vill skapa kaos och religionskrig. I denna situation ser IBRA att det är viktigare än någonsin att sprida Jesu försonings- och kärleksbudskap.

För en storsatsning på Swahilikusten och ”Key City Dar es Salaam” jobbar nu IBRA med att mobilisera lokala församlingar och organisationer och andra samarbetspartner att påbörja en lärjungaskapande rörelse. Den senaste tiden har den tanzaniska medieproduktionen allt mer riktat sig mot den muslimska befolkningen och man får se den ena efter den andra komma till tro på Jesus och börja en ”lärjungaresa” i sin egen hemmiljö.
Lokala radio- och tv-kanaler är mycket öppna för program, framför allt för barn där behoven är enorma.

För att nå flera språkgrupper på Afrikas Horn (som somaliska och tigrinska) görs webb- och radioproduktioner som når områden där det är ytterst svårt att vara en kristen. Programmen  fungerar som ställföreträdare för den fysiska, förbjudna, kyrkan.

IBRA har ett regionalt produktionscenter i Arusha, Tanzania, där även ett mediecollege finns. Här har medieproducenter utbildats för flera av länderna i regionen.

I DR Kongo och i Mocambique sker ett mycket expansivt församlingsplanteringsarbete via radioarbetet i byar långt från städer och i samhällen där ingen kristen närvaro funnits.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.