BarnOleArvid

I Västafrika har IBRA de senaste åren lagt fokus på länderna i Sahelområdet* för de minst nådda (av evangeliet) folkgrupperna genom framför allt radioprogram som berättar om Jesus och som syftar till att göra lärjungar och plantera församlingar.

Länderna i Sahel hör till de minst evangeliserade i Västafrika. IBRA har valt att koncentrera sig på de 15 största språk som talas av de minsta nådda grupperna (bland andra hausa, fulfulde och kanuri). Enligt Joshua Project uppgår de som talar dessa 15 språk till uppemot 130 miljoner människor.
Här möts områden som domineras av islam (norr) och områden där kristna är i majoritet (söder). I några av länderna (främst Nigeria) pågår grova attacker på kristna och kyrkor av den militanta islamistiska rörelsen Boko Haram.

I samtliga länder pågår en process för att få igång radioprogram med en tydlig inriktning på lärjungaskapande. Producenterna tränas i att använda verktyg som DBS (Discovery Bible Study – upptäckarbibelstudium) som en viktig komponent i en lärjungaskapande process. Målsättningen är att program som visar hur DBS ska finnas i samtliga länder på de 15 största språken.
Resultat av arbetet där sändningar pågår är otroligt glädjande. Bland annat har ett tjugotal husgrupper där Bibeln studeras bildats bland de muslimska grupperna tem och fulfulde.

Tv-produktion är helt nytt för IBRA i Sahel där fokus ligger på att producera barnprogram och DBS-program. Barn är en prioriterad målgrupp i samtliga Sahel-länder.

Ett av IBRAs utbildningscenter, MediAfrique, ligger i Lomé, Togo. Där erbjuder vi en åtta månader lång utbildning för fransktalande afrikaner som vill missionera via media. I kursen ingår undervisning i mission, lärjungaskapande, DBS och medieproduktion. Vi ser ett klart samband mellan utbildning, produktion och husförsamlingar när vi får höra att de utexaminerade eleverna får vara med att plantera församlingar på nya ställen.

*Sahel kommer från arabiskans ord för kust och betecknar området där Saharaöknen övergår i savann. När IBRA talar om Sahel menar vi de västafrikanska länderna Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria (norra), och Tchad. Vi inkluderar dessutom det närliggande Guinea.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.