Vi når öppna hjärtan i slutna länder.

IBRA har fokus på att nå länder och folk som ännu inte hört evangeliet. Vi använder media som är ett effektivt verktyg för att nå de som bor i slutna länder där det inte finns kristna som delar berättelsen om Jesus.

Vår vision är en värld som följer Jesus.

Vi vill se förvandlade individer och samhällen genom att förkunna budskapet om Jesus Kristus till de som ännu inte hört evangeliet, på ett språk de förstår och på ett kulturellt, relevant sätt.

Onådda folk

Uppdraget handlar i grunden om att göra alla folk – alla etniska grupper – till lärjungar, enligt vad Jesus själv säger i missionsbefallningen i Matteus 28:18 – 20. Nu – cirka två tusen år senare återstår fortfarande mycket att göra för att slutföra det Herren bett oss om. Den profetiska uppfyllelsen av missionsbefallningen ligger framför oss och kan inte ignoreras. Guds Ord kallar oss fortfarande till pionjärmission, och den Helige Ande manar oss till att fullfölja uppdraget. Bland vilka folkgrupper finns det fortfarande inte inhemska församlingar? På de platserna vill IBRA verka.

Vårt fokus ligger på att nå de minst nådda folken. Vi finns idag med verksamhet i 170 folkgrupper. I 123 av dessa folkgrupper är antalet kristna färre än 2 procent av befolkningen. Vi planerar och arbetar för att satsa extra på de som har mindre än 1 procent kristna framöver.

Med media som verktyg

Media är ett verktyg som når långt – det kan ta budskapet om Jesus genom synliga och osynliga barriärer. I de mest omöjliga miljöer finns det människor som söker och längtar efter Gud, men ännu inte hört. IBRA vill verka där det saknas en självutbredande kyrka idag – för att bidra till att människor kommer till tro och sedan formar nya församlingar. Dit ingen ännu gått vill vi gå med budskapet om Jesus. Vi ser att där evangeliet blir förkunnat tar människor emot. När den som tror delar evangeliet kan fler ta emot. Vi tror att multiplicerande rörelser av lärjungar är möjligt också i vår tid. Vi längtar efter och jobbar för en värld som följer Jesus.

Statistik från jan-aug 2023

DÖPTA

2201

FRÄLSTA

7359

NYA FÖRSAMLINGAR

167

IBRAs uppdrag är att arbeta med att nå de onådda.

97 procent av de minst nådda människorna finns inom det som kallas för 10/40 fönstret. Detta är en rektangulär geografisk area som sträcker sig från Nordafrika i väst till Asien i öst. Här finns de stora religionerna islam, hinduism och buddism – men knappt någon kristen.

Här finns det fortfarande länder där antalet troende är så få att det inte ger utslag i statistiken alls. På andra ställen finns det historiska kyrkor, men en mycket liten del evangeliskt troende. Det vi sett är att där evangeliet blir förkunnat finns det alltid de som vill ta emot. Budskapet om Jesus svarar på människans djupaste längtan.

IBRA jobbar inom fyra regioner

Klicka på den regionen du vill läsa mer om

 

Distansbibelskolan

Där kyrkor och församlingar växer fram, där växer också behovet av att träna och utbilda ledare. 

För att se hållbar tillväxt och mogna troende behöver man ge möjlighet att läsa och studera bibeln. Distansbibelskolan formas lokalt och är ett redskap för församlingar, nya som gamla, runt om i världen att träna och utbilda ledare på distans. Vi säger också att vi vill finnas för den förföljda kyrkan. För kyrkor och samfund i länder där det inte, på grund av förföljelse, är möjligt att driva en traditionell bibelskola. Med media som verktyg kan också fördjupningen i Bibeln bli möjlig. Distansbibelskolan finns i drygt tjugo länder i Europa, Sydamerika, Asien och Afrika.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.