Turkiet och turkbältet

Turkiet
Azerbadjan
Turkmenistan
Uzbekistan
Kurdistan (delar av norra Irak)

Det finns ca 200 miljoner personer som talar någon form av turkbesläktat språk. I Turkiet har antalet troende växt från att vara några hundra på 1950-talet till att idag räkna ca 8000 troende. Många turkar bor i Europa och i bara Bulgarien finns fler troende turkar än i själva Turkiet.

Sedan några år samarbetar IBRA med dansk pingströrelse och driver satellit-TV kanalen – Kanal Hayat. Kanalen sänder på flera av språken som talas i turkbältet. Till kanalen kopplas appar, hemsidor och sociala medier så spridningen är global. Det finns också en lokal FM-station i Istanbul som dagligen når ut till nya lyssnare. Sedan 2018 har Youtube kanalen Umut Kalesi – som betyder ”Hoppets Borg” sänt fär att nå de unga i Turkiet. Efter ett drygt år hade kanalen noterat 800 000 nedladdningar, Långt över förväntan!

Vi jobbar för att nå fem städer i Nordöstra Turkiet. Mediainnehåll produceras för att passa dem som bor just här. Planering för uppföljning pågår. Vi hoppas få se människor komma till tro och som en följd nya församlingar formas på dessa platser. Idag finns inga församlingar i dessa städer. Bed med oss!

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.