Turkiska bältet

Regionen

I regionen Turkiet och Centralasien är det islam som är den dominerande religionen även om det finns inslag av kristendom och buddism. Befolkningen är förhållandevis ung, Turkiet har den yngsta befolkningen i Europa.

Nivån av förföljelse klassas av Open Doors som mycket hög. Framför allt i vissa länder i Centralasien möts troende och församlingar av motstånd från myndigheterna som kan leda både till böter och arresteringar. I Turkiet sker oftast förföljelsen inifrån den egna familjen och den närmaste omgivningen.

Svårare för missionärer i Turkiet

Efter Sovjetunionens fall öppnade en del av länderna i Centralasien upp för mission och det började sändas missionärer dit. I framför allt Kazakstan, Kirgizistan och Tadzjikistan växte det fram större församlingar. I Turkiet har antalet missionärer ökat från 1960-talet och framåt. Likaså antalet församlingar, som beräknas till 170 i nuläget. Under de senaste åren har myndigheterna däremot tvingat många missionärer att lämna landet.

j

IBRA ARBETAR HÄR
I ANTAL LÄNDER

9

BLAND ANTAL
ONÅDDA FOLK (ca.)

5

PÅ ANTAL SPRÅK (ca.)

7

 

Mer statistik om onådda folk i Turkiet och Centralasien hittar du på Joshua Project.

”Ju mer man kämpar för något, desto mer dyrbart blir det”

IBRAs arbete

I samarbete med flera andra organisationer är vi med och sänder program på den turkiska tv-kanalen Kanal Hayat som även når Centralasien med program på turkmeniska och uzbekiska. Vi stödjer även en YouTube-kanal som riktar sig till unga människor i Turkiet. Utöver detta samarbetar vi med ett team i Kazakstan som använder sociala medier för att nå kvinnor med evangeliet.

Vi vill se nya människor komma till tro, se nya församlingar startas. Vi ser media som ett första steg i att nå nya människor. Vi vill nå ut ännu mer till de onådda grupperna i Centralasien.

Läs mer om vårt arbete i Turkiet & Centralasien

Bibeln gav svaret

Bönekultur

Folk utan Jesus

Du kan göra skillnad!

IBRAs arbete hade varit omöjligt utan många människors engagemang i form av böner och genom att ge av sina resurser och sin tid. Ditt stöd gör att vi kan nå onådda folk med evangelium.

 

BE

GE

GÅ MED

Läs om våra andra regioner

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.