Vi når öppna hjärtan i slutna länder.

IBRA har fokus på länder och folk som inte ännu inte hört evangeliet. Med radio, TV och sociala medier är det möjligt att nå fram med budskapet om Jesus till de som har öppna hjärtan. Media är ett effektivt verktyg att nå de som bor i slutna länder där det inte finns kristna som delar berättelsen om Jesus.

Det här är IBRA

Med media som verktyg får nya människor höra om Jesus. De som söker svar på livsfrågorna håller vi kontakt med och de får vägledning och undervisning i Bibeln. Att upptäcka Bibeln och att ta steg in i ett lärjungaskap har för många börjat med kontakt på en mediekanal.

Helt avgörande är att den som är med om frälsningens får växa till och bli grundad i Bibeln. Det vi kallar för bibelupptäckargrupper har blivit ett viktigt redskap. Ständigt ser vi hur människor dras till Guds Ord och tar emot Jesus. Många bibelupptäckargrupper har utvecklats till nya församlingar. Nya människor blir efterföljare till Jesus. Bibelupptäckargrupper får börja döpa de som kommit till tro och nya församlingar växer fram. Dina förböner behövs för de som kommer till tro.

Allt vårt arbete sker i partnerskap med lokala svenska församlingar som sänder ut missionärer. Ungefär 80 församlingar är med och stöttar de ca 40 svenska missionärer som jobbar med IBRA. Ute i fält arbetar vi med lokala partners (församlingar och mediaorganisationer) som gör mediaproduktioner, leder uppföljningsarbete och vägleder de som vill ha fortsatt kontakt. IBRA startades av Pingströrelsen i Sverige 1955, och har idag systerorganisationer i Norge och Finland. IBRAs uppgift i Sverige är att koordinera arbetet och att informera och inspirera för att, med bön och ekonomi, stötta arbetet ute i fält.

Arbetet är helt beroende av gåvor från församlingar och enskilda givare.

Med media som verktyg till onådda folk

Uppdraget handlar i grunden om att göra alla folk – alla etniska grupper – till lärjungar, enligt vad Jesus själv säger i missionsbefallningen i Matteus 28:18 – 20. Nu – cirka två tusen år senare återstår fortfarande mycket att göra för att slutföra det Herren bett oss om. Den profetiska uppfyllelsen av missionsbefallningen ligger framför oss och kan inte ignoreras. Guds Ord kallar oss fortfarande till pionjärmission, och den Helige Ande manar oss till att fullfölja uppdraget. Bland vilka folkgrupper finns det fortfarande inte inhemska församlingar? På de platserna vill IBRA verka. Media är ett verktyg som når långt, genom synliga och osynliga barriärer kan det ta budskapet om Jesus . I de mest omöjliga miljöer finns det människor som söker och längtar efter Gud, men ännu inte hört. IBRA vill verka där det saknas en självutbredande kyrka idag – för att bidra till att människor kommer till tro och sedan formar nya församlingar. Dit ingen ännu gått vill vi gå med budskapet om Jesus. Vi ser att där evangeliet blir förkunnat tar människor emot. När den som tror delar evangeliet kan fler ta emot. Vi tror att multiplicerande rörelser av lärjungar är möjligt också i vår tid. Vi längtar efter och jobbar för en värld som följer Jesus.

IBRAs uppdrag är att arbeta med att nå de onådda.

Det tar oss tillföljande regioner. Här finns det fortfarande länder där antalet troende är så få att det inte ger utslag i statistiken alls. På andra ställen finns det historiska kyrkor, men en mycket liten del evangeliskt troende. Det vi sett är att där evangeliet blir förkunnat finns det alltid de som vill ta emot. Budskapet om Jesus svarar på människans djupaste längtan.

IBRA arbetar med media som verktyg. Via radio, TV , sociala medier kopplar vi med nya målgrupper. Kontakt etableras och de frågor man har besvaras via olika kommunikationsplattformar och när så är möjligt personliga möten.

folk utan Jesus
Kanuri Manga - Niger Bosnier - Bosnien Hercegovina Muhamasheen - Jemen Maratha - Indien Uigur - Kazakstan

Kanuri Manga - Niger

Primärt land: Niger
Folkmängd i landet: ca 700 000
Andel kristna: 0,00%
Human Development Index: 189 av 189

Kanuri tillhör de allra minst nådda av de stora folken/klustren i Västafrika, Kanuri Manga i östra Niger tillhör de mest utsatta. Området lider av attacker från Boko Haram, och landet Niger ligger tyvärr ofta i botten av HDI index (HDI, FN:s index om mänsklig utveckling). Behoven är verkligen enorma.

Ladda ned faktablad för mer information

Bosnier - Bosnien Hercegovina

Primärt land Bosnien-Hercegovina
Folkmängd i landet:  1 641 000
Andel kristna: 0.03%
Human Development Index: 73 av 189

Majoriteten av bosnierna är sunni-muslimer, genom historien har även sufismen haft en betydande roll. För många bosnier handlar den muslimska identiteten mer om kulturella rötter än om religiösa övertygelser.  

 

Detta folk har fått utstå krig och stora tragedier. Förstörelse av städer och bostadsområden, utvisning av invånare, systematisk plundring och våldtäkt av kvinnor har lämnat djupa spår och ett bestående hat mellan de samhällen som en gång levde tillsammans. Idag lever många bosnier som flyktingar i västerländska länder. De pratar fortfarande bosniska, håller fast vid sin kulturella och religiösa gemenskap och besöker hemlandet regelbundet.

Ladda ned faktablad för mer information

Muhamasheen - Jemen

Primärt land: Jemen  

Folkmängd i landet: 1 536 000
Andel kristna: 0,00 procent
Human Development Index: 179 av 189

Jemen behöver bön, missionärer och hjälp på alla möjliga sätt. De har haft inbördeskrig i sju år, som eskalerat det senaste året. Internationell media ger inte konflikten särskilt stor uppmärksamhet, trots att där råder en av vår tids största humanitära katastrofer. Covid-19 förenklade inte situationen i landet. Mitt i denna röra finns folket Mohammasheen, vars namn även betyder marginaliserad. De har mörkare hud än den vanliga jemeniten, och är utstötta och marginaliserade. De får arbeta med sopsortering och enkla jobb för att betjäna övriga samhället.

Ladda ned faktablad för mer information

Maratha - Indien

Primärt land: Indien
Folkmängd i landet: 31 159 000
Andel kristna: 0,0% enligt Joshua Project
Human Development Index: 131 av 189

Maratherna är en stor folkgrupp som idag är utspridd över stora delar av Indien men de flesta bor i Maharashtra där folkgruppen härstammar ifrån. De lever av de odlingar som de bedriver på sina relativt stora landområden. Detta är ett strikt hinduistiskt folk och om det finns kristna inom detta folkslag så är det under 0,01 %. De rankas på plats nummer 10 av Open Doors när det gäller förföljelse av kristna.

Ladda ned faktablad för mer information

Uigur - Kazakstan

Primärt land: Kazakstan
Folkmängd i landet: 341 000
Andel kristna: 0.01%
Human Development Index: 51 av 189

Uigurerna är en turkisk folkgrupp och deras primära hemland är västra Kina. Men under de sista åren har man lidit stor förföljelse och därför fokuserar vi vårt arbete på uigurer i Kazakstan. IBRA använder idag sociala medier för att nå detta folk.

Ladda ned faktablad för mer information

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.