Ge en engångsgåva

IBRA är helt finansierat av gåvor. Våra månadsgivare är basen i ekonomin. Många församlingar stöttar också med missionärslöner eller stöd till projekt. Vi är glada för varje gåva!

Hela arbetet beror av det som samlas in. Under drygt 60 år har vi med media som verktyg kunnat dela evangeliet. Din gåva gör det möjligt att fortsätta nå öppna hjärtan i slutna länder. Tack för Din gåva!