Afrika

Regionen

Islam och kristendom dominerar Afrika. Traditionell afrikansk tro är officiellt på tillbakagång, men ursprunglig shamanism och tron på förfäders andar blandas ofta med både islam och kristendom. Ingenstans i världen växer kristendomen så snabbt som här. Främst centrala och södra Afrika ser en snabb tillväxt, medan bältet söder om Sahara tvärs över kontinenten, det så kallade Sahel-området, samt Afrikas horn och östkust, den så kallade Swahilikusten, har muslimsk majoritet. Dessa områden präglas också av tilltagande extremism.

Mycket kvar att göra

I drygt 150 år har mission bedrivits här och i de områden där kristendomen slagit rot växer den i allmänhet snabbt. Tyvärr har även villoläror och falska profeter stor framgång. Där islam dominerar har evangelium haft svårt att få fäste och förföljelse mot dem som omvänder sig tilltar. Det finns fortfarande många folkgrupper som räknas som onådda och missionsinsatser i muslimdominerade områden är fortfarande mycket begränsade. Samtidigt ser vi att öppenheten för evangeliet är större än någonsin här.

j

j

IBRA ARBETAR HÄR
I ANTAL LÄNDER

16

BLAND ANTAL
ONÅDDA FOLK (ca.)

30

PÅ ANTAL SPRÅK (ca.)

50

 

 

Mer statistik om Afrikas onådda folk hittar du på Joshua Project.

Han berättade att han lärt känna en Gud som älskar honom och att han kände ro och frid över sitt liv

IBRAs arbete i Afrika

Här arbetar IBRA idag i 16 länder på 50 språk. Onådda folkgrupperi Sahel, Afrikas horn och längs Swahilikusten är prioriterade. Sedan nästan tio år tillbaka har lärjungaskapande och församlingsplantering bland muslimfolken på Swahilikusten varit i fokus. I Västafrika fokuserar vi på de olika Fulani-grupperna som finns över hela Sahel-regionen.

Behov framåt

För bättre resultat vill vi utveckla uppföljningen av våra medieinsatser. Träning och mobilisering av uppföljningsarbetare och församlingsarbetare samt träning av ledare för bibelupptäckargrupper för att kunna se fler grupper och församlingar planteras. Vi behöver hitta vägar för att använda sociala medier både för att fånga intresse för evangelium, men också för att kommunicera med lyssnare och vägleda i lärjungaskap och på sikt se församlingar formas där människor omfattar tron på Jesus. I vissa länder behöver detta ske på distans då säkerhetsläget inte tillåter närvaro av fältarbetare.

Läs mer om vårt arbete i Afrika

Operation Sahel

Swahilikusten

Folk utan Jesus

ORDINARY PEOPLE

På Swahilikusten i Östafrika har Pingstsamfundet FPCTs församlingar fått se evangeliet nå in i helt nya muslimska miljöer. Genom vanliga människor som har satt Jesus och Bibeln i centrum har de som kommit till tro blivit till lärjungar som delar budskapet vidare. Vi kan nu se hur en rörelse av lärjungar växt fram som når dit ingen tidigare nått. 

I dokumentärfilmen Ordinary People har vi följt tillväxten bland dessa lärjungarörelser på Swahilikusten. Vi har också besökt en församling i USA som når människor på nya sätt i sin stad. Vi hoppas att dokumentären ska ge dig och din församling byggstenar och inspiration till att dela evangeliet på den plats där ni finns. 

Du kan göra skillnad!

IBRAs arbete hade varit omöjligt utan många människors engagemang i form av böner och genom att ge av sina resurser och sin tid. Ditt stöd gör att vi kan nå onådda folk med evangelium.

 

BE

GE

GÅ MED

Läs om våra andra regioner

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.