Mellanöstern & Nordafrika

Regionen

Här är befolkningen ung, flera av länderna är medianåldern långt under 25 år. Kristendomen har historiskt sett funnits länge i regionen, det var ju här allt började. Men idag dominerar islam regionen, och i stort sett hela regionen befolkas av det vi kallar onådda folk. Det finns dock några undantag, den stora koptiska kyrkan med miljoner kristna i Egypten, samt tynande kristna minoriteter i Irak och Syrien. I Libanon finns det cirka två miljoner kristna men även den siffran minskar, pga utflyttning.

Svår förföljelse

En tydlig trend syns – många ungdomar och unga vuxna ifrågasätter islam som en självklar religion och några ställer frågor kring sina länders religiositet. Förföljelsen mot kristna är dock fortsatt stor. Kristen mission är generellt förbjuden, och nästan alla länder har en väldigt restriktiv inställning till det kristna budskapet. Internationella missionärer finns, men i förhållandevis begränsad omfattning.

Fler möter Jesus

Vi kan se en stor hunger efter andliga sanningar, många muslimer ser Jesus i sina drömmar och många svarar väldigt nyfiket och öppet till det kristna budskapet. I arabvärldens länder är det svårt att föra statistik över antal troende, men vi får ständiga rapporter om en växande skara som tagit emot Jesus.

j

j

IBRA ARBETAR HÄR
I ANTAL LÄNDER

16

BLAND ANTAL
ONÅDDA FOLK (ca.)

13

PÅ ANTAL SPRÅK (ca.)

12

 

 

Mer statistik om onådda folk i Mellanöstern & Nordafrika hittar du på Joshua Project.

”Jag mötte Jesus och nu är jag fri från mitt gamla liv”

IBRAs arbete

Vi verkar i många av regionens länder, och detta görs i samarbete med lokala församlingar eller kristna organisationer. Media är ett viktigt verktyg, men målsättningen är att den som vill veta mer skall få ett personligt möte. De är något som vi värdesätter högt. 
   Vi finns på flera radiostationer som sänder både via internet och på kortvåg. Genom våra medarbetare finns vi på YouTube, Facebook och andra sociala medier och följer troget upp alla som visar ett genuint intresse för det vi delar. Vårt mål är att följa upp och lärjungaträna människor så att de växer i tro och delar vidare till sin omgivning. Vi strävar efter multiplikation och inte bara addition!

Vår längtan är att se Gud röra vid de folkslag som idag räknas till de minst nådda. Att nå den stora unga befolkningen med evangelium på ett för dem relevant språk. Det vill vi fortsätta göra via dagens och morgondagens kanaler. 
   Två områden verkar bära frukt just nu i flera länder i regionen, det handlar om arbetet med kvinnor och arbetet med barn och ungdomar. Vi fortsätter att lära oss nya metoder och tekniker hela tiden för att bättre hantera sociala och andra slags medier i spridandet av Guds rike. Vi vill hitta fler medarbetare eftersom det är fler och fler som interagerar med våra program och responderar på kampanjer på sociala medier. avgörande stunder, nya lärjungaresor tar sin början. 

Läs mer om vårt arbete i Mellanöstern & Nordafrika

En tittares väg till tro

Med kallelse till öknen

Folk utan Jesus

Days of Harvest 2019-2022

Egypten är en nyckel till hela Mellanöstern-regionen och just nu står dörren öppen för evangeliet. Samtidigt som den arabiska våren har övergått i iskall vinter har Gud öppnat dörren för evangeliet i Egypten. Den stora politiska osäkerheten som råder i regionen tillsammans med IS brutala och avskyvärda tolkning av Islam har gjort att stora delar av den egyptiska befolkningen idag är vidöppna för evangeliet. Vanliga egyptier har börjat ifrågasätta värderingar som varit självklara i generationer. Samtidigt förföljs och kontrolleras de kristna inte som tidigare. Den som blir troende blir ofta förskjuten från familj och vänkrets men i samhället går man relativt säker.

I Egypten finns den enda riktigt stora evangeliska församlingen i hela arabvärlden. Den är ett nav för väckelsearbetet i Egypten och i hela Mellanöstern. Filadelfiaförsamlingen i Stockholm tillsammans med IBRA har gått in i ett partnerskap med denna församling i syfte att ta vara på den dörr som Gud har öppnat till Egypten och till hela arabvärlden. Genom denna församling kan vi vara med och sända ut missionärer som kan både språk och kultur till alla delar av Mellanöstern. Stöd satsningen på att evangelisera Egypten via denna satsning som heter ”Days of Harvest”. Under tre år kommer det hållas väckelsekampanjer runt om i Egypten. Mediasatsningar samordnas med att stora arenor hyrs och man inbjuder till väckelsemöten. Just nu är det möjligt!

Du kan göra skillnad!

IBRAs arbete hade varit omöjligt utan många människors engagemang i form av böner och genom att ge av sina resurser och sin tid. Ditt stöd gör att vi kan nå onådda folk med evangelium.

 

BE

GE

GÅ MED

Läs om våra andra regioner

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.