Mellanöstern & Nordafrika

Med media som verktyg når IBRA de flesta länder i Mellanöstern och Nordafrika idag. Användningen av sociala medier har ökat dramatiskt. Radio är också ett mediaverktyg som når många i Mellanöstern. TV-kanaler som når hela området sänder också våra program. Det är ett samspel med mediainsatser, uppföljning på olika mediaplattformar samt lokala uppföljningsteam som leder till att nya människor omfamnar tron. I några länder är det omöjligt att finnas på plats men med media kan man vägleda även den som är ensam troende i sin stad eller by.

Bed för de troende i området. I vissa länder finns evangeliskt kristna minoriteter och historiska kyrkor. I andra länder finns nästan ingen kristna alls. De som kommer till tro riskerar förföljelse i flera av länderna i Mellanöstern och Nordafrika.

Days of Harvest 2019-2021

Egypten är en nyckel till hela Mellanöstern-regionen och just nu står dörren öppen för evangeliet. Samtidigt som den arabiska våren har övergått i iskall vinter har Gud öppnat dörren för evangeliet i Egypten. Den stora politiska osäkerheten som råder i regionen tillsammans med IS brutala och avskyvärda tolkning av Islam har gjort att stora delar av den egyptiska befolkningen idag är vidöppna för evangeliet. Vanliga egyptier har börjat ifrågasätta värderingar som varit självklara i generationer. Samtidigt förföljs och kontrolleras de kristna inte som tidigare. Den som blir troende blir ofta förskjuten från familj och vänkrets men i samhället går man relativt säker.

I Egypten finns den enda riktigt stora evangeliska församlingen i hela arabvärlden. Den är ett nav för väckelsearbetet i Egypten och i hela Mellanöstern. Filadelfiaförsamlingen i Stockholm tillsammans med IBRA har gått in i ett partnerskap med denna församling i syfte att ta vara på den dörr som Gud har öppnat till Egypten och till hela arabvärlden. Genom denna församling kan vi vara med och sända ut missionärer som kan både språk och kultur till alla delar av Mellanöstern. Stöd satsningen på att evangelisera Egypten via denna satsning som heter ”Days of Harvest”. Under tre år kommer det hållas väckelsekampanjer runt om i Egypten. Mediasatsningar samordnas med att stora arenor hyrs och man inbjuder till väckelsemöten. Just nu är det möjligt!

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.