Med hjärta för en folkgrupp som inte känner Jesus

Vet du vad folkgrupperna Yagnobi, Karembu, Kanuri, Karakalpak, Baloch, Hazara, Tày, Rakhine och Mohammashin har gemensamt? De som idag växer upp i dessa folkgrupper har ingen rimlig chans att kunna förstå vem Jesus är och vad han kan betyda för dom. Bland dessa människor är mindre än 0,1 procent kristna, och det finns inga tecken på någon levande församlingsrörelse. De lever dessutom under svåra sociala förhållanden. Inget evangelium, ingen kyrka, ingen bibel och inget hopp om en god framtid. Globalt finns det cirka 5000 folkgrupper i samma situation.

Du och din församling kan göra skillnad för dessa folk genom att påbörja ett engagemang som börjar med strategisk bön, men som i förlängningen kan leda till ökade insatser så att den folkgrupp ni arbetar med får se evangeliet tillgängligt, människor frälsta, lärjungar tränade och församlingar planterade och multiplicerande.

folk utan Jesus
Kanuri Manga - Niger Bosnier - Bosnien Hercegovina Muhamasheen - Jemen Maratha - Indien Uigur - Kazakstan

Kanuri Manga - Niger

Primärt land: Niger
Folkmängd i landet: ca 700 000
Andel kristna: 0,00%
Human Development Index: 189 av 189

Kanuri tillhör de allra minst nådda av de stora folken/klustren i Västafrika, Kanuri Manga i östra Niger tillhör de mest utsatta. Området lider av attacker från Boko Haram, och landet Niger ligger tyvärr ofta i botten av HDI index (HDI, FN:s index om mänsklig utveckling). Behoven är verkligen enorma.

Ladda ned faktablad för mer information

Bosnier - Bosnien Hercegovina

Primärt land Bosnien-Hercegovina
Folkmängd i landet:  1 641 000
Andel kristna: 0.03%
Human Development Index: 73 av 189

Majoriteten av bosnierna är sunni-muslimer, genom historien har även sufismen haft en betydande roll. För många bosnier handlar den muslimska identiteten mer om kulturella rötter än om religiösa övertygelser.  

 

Detta folk har fått utstå krig och stora tragedier. Förstörelse av städer och bostadsområden, utvisning av invånare, systematisk plundring och våldtäkt av kvinnor har lämnat djupa spår och ett bestående hat mellan de samhällen som en gång levde tillsammans. Idag lever många bosnier som flyktingar i västerländska länder. De pratar fortfarande bosniska, håller fast vid sin kulturella och religiösa gemenskap och besöker hemlandet regelbundet.

Ladda ned faktablad för mer information

Muhamasheen - Jemen

Primärt land: Jemen  

Folkmängd i landet: 1 536 000
Andel kristna: 0,00 procent
Human Development Index: 179 av 189

Jemen behöver bön, missionärer och hjälp på alla möjliga sätt. De har haft inbördeskrig i sju år, som eskalerat det senaste året. Internationell media ger inte konflikten särskilt stor uppmärksamhet, trots att där råder en av vår tids största humanitära katastrofer. Covid-19 förenklade inte situationen i landet. Mitt i denna röra finns folket Mohammasheen, vars namn även betyder marginaliserad. De har mörkare hud än den vanliga jemeniten, och är utstötta och marginaliserade. De får arbeta med sopsortering och enkla jobb för att betjäna övriga samhället.

Ladda ned faktablad för mer information

Maratha - Indien

Primärt land: Indien
Folkmängd i landet: 31 159 000
Andel kristna: 0,0% enligt Joshua Project
Human Development Index: 131 av 189

Maratherna är en stor folkgrupp som idag är utspridd över stora delar av Indien men de flesta bor i Maharashtra där folkgruppen härstammar ifrån. De lever av de odlingar som de bedriver på sina relativt stora landområden. Detta är ett strikt hinduistiskt folk och om det finns kristna inom detta folkslag så är det under 0,01 %. De rankas på plats nummer 10 av Open Doors när det gäller förföljelse av kristna.

Ladda ned faktablad för mer information

Uigur - Kazakstan

Primärt land: Kazakstan
Folkmängd i landet: 341 000
Andel kristna: 0.01%
Human Development Index: 51 av 189

Uigurerna är en turkisk folkgrupp och deras primära hemland är västra Kina. Men under de sista åren har man lidit stor förföljelse och därför fokuserar vi vårt arbete på uigurer i Kazakstan. IBRA använder idag sociala medier för att nå detta folk.

Ladda ned faktablad för mer information

Du & din församling kan göra skillnad

Vi vill att det befriande budskapet om Jesus ska nå fler. Vi kan nå ut med medias hjälp, men vi vet också att om vi ska kunna ta hand om skörden och se församlingar växa fram behöver vi jobba tillsammans, långsiktigt och strategiskt. Vi har identifierat ett antal folkgrupper dit evangeliet inte nått – ännu. Vi hoppas er församling vill vara med och förändra detta.

Vi har initialt valt ut ett antal folkgrupper från olika regioner som idag saknar engagemang: Bosnierna i Bosnien, Kanuri Manga-folket i Niger, Muhamasheenerna i Jemen, Uigurerna i Kazakstan och Maratha-folket i Indien.

Fler resurser

De minst nådda

För dig som vill läsa mer om onådda och bibellösa folk rekommenderar vi vidare läsning på dessa sidor:

De mest utsatta

Vill du veta mer om sociala behov och utvecklingsfrågor kan du läsa mer här:

Nästa steg

Har er församling bestämt er för att ta er an en folkgrupp? Vilket viktigt beslut, ert engagemang kommer göra skillnad för några av världens minst nådda och mest utsatta människor. Som nästa steg får ni gärna ta kontakt med Pingst International eller IBRA. Tillsammans tjänar vi i Guds rike!

Rent konkret kan ni gå vidare så här:

IDENTIFIERA

och välj en folkgrupp ni vill engagera er i.

RESEARCHA

kunskap och information om gruppen. Vad har gjorts tidigare? Finns det andra som är engagerade? Vilka är de andliga och sociala behoven? Vi finns gärna behjälpliga för att besvara era frågor.

MOBILISERA

engagemang och bön för folkgruppen i er församling.

AKTIVERA

Identifiera vilka konkreta steg ni kan ta kort- och långsiktigt för att nå folkgruppen med evangeliet, möta de sociala behoven, nätverka med andra aktörer etc

Ladda ned ett resursdokument för mer
information kring hur ni kan gå vidare

Tillsammans når vi längre

Vi vill stå enade i vår strävan och längtan att göra skillnad för de som behöver det mest. Genom ert engagemang, tas ytterligare steg mot en värld som följer Jesus. Vi drömmer om en värld där alla får växa upp och leva i goda förutsättningar, med rent vatten, mat på bordet och med kunskap om den oändliga kärleken som finns hos Jesus. Tillsammans når vi dit.

Kontakt IBRA & Pingst International

Niclas Collén
niclas.collen@ibra.se

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.