Tack för din gåva!

Stort tack för din gåva till Swahilikusten! Ditt generösa bidrag gör att kyrkor kan byggas, ledare tränas och bibelundervisning ges. 

För två år sedan började någonting nytt växa fram längs Östafrikas kust. I en miljö som historiskt sett varit onådd började bibelupptäckargrupper multipliceras som aldrig förr. Ibland annat Somalia har fler låtit döpa sig under de två senaste åren än sammanlagt under flera decennier. Samma trend kan ses längs med hela kusten – människor med öppna hjärtan längtar efter att få lära känna sin Frälsare. Det är tydligt att Gud drar människor till sig, och vi är glada att få vara med i denna utveckling!

Vill du fortsätta stötta IBRAs arbete? Det kan du göra på olika sätt! Om du vill stötta oss ekonomiskt kan du bli månadsgivare. Du som blir månadsgivare under maj-juni månad får boken ”Från Början” av Dan Salomonsson hemskickad.

IBRAs arbete är också helt beroende av människors trogna bönestöd.
Bibeln säger i Första Johannesbrevet 5:15:

“Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om”.

Vi är därför väldigt tacksamma för varje bön som beds för Guds rikes utbredning.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.