Tänk dig att du är i norra Indien. Där finns ingen kyrka, kanske ingen Bibel på språket folken talar, och ingen kristen. Där lever människor dag efter dag, och får aldrig höra namnet Jesus.  

Mitt i detta område finns en beslutsam pastor, vars längtan är att nå fram med evangeliet till människorna som behöver det som mest. Han färdas genom regn och solsken, över berg och genom dalar, allt i syfte att dela det budskap som kan förändra livet för människor som aldrig tidigare har kommit i kontakt med det. 

Denna jul har du en unik möjlighet att vara en del av denna resa. Genom att ge en gåva i jul kan du vara med och dela budskapet om Jesus till människor i Indien som längtar efter ljus och hopp i sina liv. 

 

Swisha en gåva till 9000761 och märk ”Indien” eller bli månadsgivare. 
Tillsammans kan vi göra Jesus känd i Indien.

Gåvan som förändrar liv

Din gåva förändrar livet för människor som aldrig tidigare hört evangeliet. Människor som aldrig tidigare fått höra att Jesus finns, och älskar dem.  

Tillsammans har vi fått chansen att göra Jesus känd i norra Indien, genom att stödja indiska pastorer i deras livsviktiga arbete. Din gåva förändrar liv!  

Så här gör vi Jesus känd i Indien

Träning i lärjungaskapande & församlingsplantering

I samarbete med ett lokalt nätverk i Indien är målet tydligt – att dela evangeliet med Indiens minst nådda. Att alla människor ska få chansen att höra namnet Jesus. Arbetet blir speciellt viktigt i norra Indien, där det finns väldigt få kristna och förföljelsen är stor.

Pastorsnätverket har funnits sedan 2001, och IBRAs samarbete med dem inleddes 2015. IBRA blev inbjudna att träna och undervisa pastorer i lärjungaskapande, alltså strategier för att skapa fler lärjungar och plantera fler församlingar.

 Sedan pastorsnätverket startade 2001 har mycket hänt som är värt att tacka Gud för. Hittills har ungefär 80 000 samhällen i Indien nåtts med evangeliet. Cirka 17 000 pastorer har fullföljt utbildningen, och 9000 genomgår utbildningen just nu. 

Lärjungaresan i Indien

Lärjungaresan innebär att pastorer sprider evangeliet till människor som tidigare varit helt onådda.Man hittar nyckelpersoner i stängda samhällen som vill sprida budskapet om Jesus vidare. På så sätt får många människor uppleva Jesu kärlek för första gången. När nyfikna nyckelpersoner uppmuntras att upptäcka och praktisera Bibeln blir det nästan en automatisk kedjeeffekt. Grupper med nyfikna människor samlas och lärjungar börjar göra lärjungar! Helt plötsligt når evangeliet till samhällen där det tidigare varit helt omöjligt att sprida evangeliet.

Vad händer nu?

Tillsammans med pastorsnätverket har vi startat en satsning med ett avgörande mål – att sprida evangeliet till norra Indiens onådda folkgrupper. Situationen för regionens kristna är inte enkel, och majoriteten drabbas av hårt förtryck och eskalerande förföljelse.

Vi har identifierat 52 helt onådda folkgrupper i norra Indien. Folkgrupperna saknar möjligheten att besöka en kyrka och har inte tillgång till Bibeln på sitt eget språk. Vi drömmer om att detta ska förändras! 

Det finns 350 pastorer som redan verkar i denna region. Man strävar efter att nå varenda människa med evangeliet och längtar efter att Jesus ska bli känd i norra Indien! Vi hoppas att kunna ge pastorerna allt stöd, utbildning och träning som krävs för att detta ska vara möjligt. Med din hjälp kan vi sprida Jesus budskap till dessa området och förändra människors liv – på riktigt!

Du vill väl vara med?

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.