Vittnesbörd Turkiska bältet

Mirjam, som i dag är runt 20 år gammal, växte upp i en kulturellt muslimsk miljö men hennes egen pappa var övertygad ateist.

När hon som 15-åring läste i Koranen att Jesus skulle komma tillbaka på domedagen och möta alla människor, väcktes en längtan i henne. Hon förstod inte varför, men faktum var att hon längtade efter att uppleva den dagen.
   När hon senare läste en av Leo Tolstoys böcker där kärlek utifrån 1 Korinthierbrevet 13 beskrevs, blev hon säker på att Jesus är den sanna vägen. Den kärlek som bibeltexten beskrev fanns inte i det sammanhang som hon befann sig i.

– Jag var fostrad i att hela tiden jobba för min egen frälsning – om det nu fanns en Gud. Men Jesus kom för min skull och dog för min skull utan att jag gjort något för att förtjäna frälsning, berättar Mirjam.

Eftersom hon inte hade någon bibel, ingen kyrka att gå till och inte kände någon troende vände hon sig till Youtube och skrev in sökorden Hur blir man en kristen?” 

”Ju mer man kämpar för något, desto mer dyrbart blir det.” 

Hennes resa blev lång,med många motgångar, och inte förrän i vuxen ålder kunde hon ta sig till en kyrka i en annan stad och döpa sig – långt bort från sin familj. När hon får frågan om hur hon ensam kunnat hålla fast vid sin tro svarar hon: Jag är envis och föreställde mig hur jag på domens dag skulle få möta Jesus, omfamna honom och välkomna honom som om vi varit vänner länge. Ju mer man kämpar för något, desto mer dyrbart blir det. Min relation till Jesus blev och förblir något högt värderat att hålla fast vid i alla lägen.” 

Mirjam bor i Turkiet, ett land som det har missionerats bland i många år. Behoven är fortfarande stora men de som väljer att ta emot Jesus blir sakta fler och fler. Men det finns andra folkgrupper som i dag inte har en rimlig chans att kunna förstå vem Jesus är och vad han kan betyda för dem. Bland dessa människor är mindre än 0,1 procent kristna, och det finns inga tecken på någon levande församlingsrörelse. Dessutom lever de ofta under svåra sociala förhållanden. Inget evangelium, ingen kyrka, ingen bibel och inget hopp om en god framtid. Ungefär 5000 folkgrupper och två miljarder människor befinner sig i det läget.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.