Swahilikusten sträcker sig från södra Somalia till norra Moçambique och är en av de minst nådda platserna i Afrika. Området är sedan århundranden tillbaka dominerat av islamHär finns idag 39 folkgrupper som räknas till de mindre nådda. Det dessa har gemensamt är swahilikulturen, vilket är en blandning mellan islam och traditionell afrikansk ockultism.  

Satsning för att nå kusten 

Det finns några få kristna församlingar längs med Swahilikusten, dessa består till huvudsak av människor som flyttat dit från inlandet. Det har dock visat sig finnas stora kulturella skillnader och svårigheter för dessa att nå ut till swahilikulturens folk. Sedan några år tillbaka genomförs därför en satsning för att med nya sätt nå Swahilikusten med evangeliet. Bland annat har det visat sig att bibelupptäckargrupper är en mycket effektiv metod för att nå ut – många grupper har startats och tusentals har kommit till tro. I februari gjorde lokala medarbetare resor längs kusten och berättelserna är samstämmiga:  

 Här kommer människor till tro i större omfattning än tidigare. Det är större än vad vi vågat drömma om, berättar de missionärer och pastorer som besökte de nya bibelupptäckargrupperna. 

10 000 biblar utdelade 

På grund av kustens långa historia av islam så är tillgången på biblar väldigt låg. Förra julen samlade därför IBRA, Pingst Jönköping, Filadelfia Stockholm och privatpersoner in medel för att finansiera de 10 000 biblar som uppgavs saknades. Idag har biblarna blivit utdelade, fler människor kommit till tro och nya församlingar börjar växa fram. I takt med att fler och fler blivit frälsta, så har även nya behov uppstått. Nu behövs kyrkobyggnader byggas och ledarträning genomföras för att stötta regionen. 

Strategiska platser för församlingsplantering 

Längs hela Tanzanias kust finns det samhällen som är strategiska för församlingsplantering. Dessa samhällen har en blandad befolkning (folk från inlandet och kusten) vilket gör församlingsetablering möjlig. Det mesta av handeln och myndighetsutövande är centrerad till dessa samhällenvilket även gör att en stor del av den ekonomiska omsättningen sker här. Genom att plantera församlingar  dessa strategiska orter så skapas förutsättningar för att på sikt kunna få självutbredande församlingar över hela kusten. 

Ledarträning för att stötta regionen 

Förutom kyrkobyggnader behövs det även människor som är redo att gå och börja bearbeta dessa områden. Bengt Klingberg, missionär i Tanzania utsänd av Jönköping Pingst förklarar:  

– De som är mest lämpade är de som redan finns i områdena och klarar av klimat, kultur och de förhållanden som råder. Dessa människor finns i församlingarna runt omkring men de saknar träning. Församlingarna längs kusten i Tanzania vill därför starta klasser med träning för församlingsplanterare. Tanken är att handplocka individer och erbjuda dem träning för att kunna gå ut och plantera församlingar i området. Denna träning är inte en traditionell bibelskola utan ska mer ses som en specifik träning inför ett specifikt uppdrag. 

 

Nu finns möjligheten att resa upp kraftfulla församlingar som kan nå djupare in till de delar av befolkningen som idag är onådd. Den gemensamma övertygelsen och drömmen är att detta område i framtiden inte längre ska klassificeras som onått – det är tid för skörd på Swahilikusten! 

 

  Vill du bidra?

  Vill du vara med och bidra till att kyrkor kan byggas och träning genomföras  Swahilikusten?

  • Ge 70 kronor så betalar du för en cementsäck  
  • Ge 150 kronor så betalar du för ett plåttak  
  • Ge 500 kronor så betalar du för ledarträning för en elev  
  Swisha till 9000761 och märk din gåva ”det växer” eller använd plusgiro 90 00 76-1.
  Stort tack för din gåva!

  Vi når öppna hjärtan i slutna länder

  Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.