Spända av förväntan sätter vi oss i bilen som ska ta oss till bergen utanför Arusha, Tanzania. Tillsammans med Benjamin Nyman, en av IBRAs missionärer på plats, och Habari Maalums uppföljningsteam ska vi besöka tre bibelupptäckargrupper. Vi packar med ett tiotal Biblar i bilen. Biblarna har köpts in efter en insamling som gjordes tillsammans med Filadelfia Stockholm och Jönköpings Pingstförsamling påsken 2021. De bibelupptäckargrupper som vi ska besöka har vuxit och har efterfrågat fler biblar. När biblarna, uppföljningsteamet, IBRA-personal och missionärer sitter på sina platser ber vi en bön tillsammans och sedan bär det av. Vägen vi åker på blir snabbt gropig och ojämn och vi måste hålla i oss ordentligt för att inte kastas runt som i en tvättmaskin.  

Biblarna, som köpts in som ett resultat av en insamling 2020/2021, ska delas ut under utflykten

Mittemot mig i bilen sitter David som är relativt ny i teamet, han började jobba på Habari Maalum förra sommaren. Han utbildade sig till journalist på Habari Maalum College och blev i samband med sin examen erbjudent att jobba med radioarbetet. Idag leder han två program på FM-kanalen, bland annat det mycket populära “Night of Peace” som sänds live varje natt mellan 23.0004.00. Under programmet ringer lyssnare in med böneämnen som de hjälps åt att be för i studion. “Det är helt fantastiskt att jag får använda min utbildning och karriär för Guds verk”, säger David.
   Eftersom uppföljningsarbetet är nyckeln till att leda nyfikna lyssnare in i ett lärjungaskap så har man på Habari Maalum bestämt att all ny mediapersonal också spendera tid på uppföljningskontoret. På det sättet får personalen förståelse för hela kedjan i arbetet, från produktion och sändning till bibelupptäckargrupper och församlingsplantering. Detta gällde också David när han började jobba på Habari Maalum. Han berättar hur han idag gör färdigt sitt jobb på radiostationen så snabbt han kan, för att kunna spendera så mycket tid som möjligt med uppföljningen. “Det största som finns är att få se människor komma till tro på Jesus. Det är också stort att få följa med på dessa uppföljningsresor, träffa och tala med människor om deras behov och kunna leda dom genom Guds ord”, berättar han. 

Vi anländer snart till vår destination – ett litet samhälle på en bergstopp omgiven av regnskog. Uppföljningsteamet hade önskat att deras första kontakt i området, Lalashe, skulle vara hemma, men det visar sig att han är på jobb i stan. Lalashe ringde in till Habari Maalum för första gången 2019 när ett av stations radioprogram gjort honom nyfiken på Bibelns budskap. Han blev nyckeln till att nå alla de grupper som vi besöker under dagen.
   Trots att Lalashe inte är på plats samlar vi ändå Lalashes familj och grannar för ett kort Upptäckarbibelstudium (DBS). Vi börjar med en sång o
ch sedan läser en av uppföljarna en bibeltext. Bibeltexten diskuteras och alla får vara med i samtalet. När det är dags för bön framkommer det att några av barnen i gruppen är sjuka och en kvinna har ont i ett ben och uppföljningsteamet lägger genast händerna på dem.  

När bönen är slut tackar vi och går vidare. Vi ska vidare till ett samhälle på bergstoppen bredvid. Även här har en bibelupptäckargrupp växt fram. En avknoppning från den vi just besökt. Även här läser vi Bibeln tillsammans, sjunger och ber, blir bjudna på te och sedan går vi vidare till nästa grupp längre ned på berget. Här har gruppen blivit mycket stor och många barn deltar i bibelupptäckandet. Vi läser Hebreerbrevet 4:12 och en av de kvinnliga deltagarna reflekterar: “Efter att ha läst Guds ord undrar jag varför jag ska gå till trolldoktorer när det står här att Guds ord har kraft och är levande. Allt jag behöver finns här”, säger hon medans hon pekar på sin bibel. 

Efter bönen delas biblarna som vi tog med oss ut, och när vi sedan gör oss redo för att åka hem stoppas vi av en maasai-man. Han visar oss till en del av sin mark och berättar att han vill skänka den till uppföljningsteamet. Han önskar att de där bygger en kyrka för alla i samhället att fira gudstjänst i. ”Ni blir säker oroliga över att jag vill ge er av mark som jag odlar på. Men jag tror att Gud kommer välsigna mig om jag ger er plats att bygga en kyrka på. Jag är inte orolig”, säger han.  

Ett år senare nås vi av nyheten. De som är troende har vuxit i antal och den mark som en av dem skänkte när vi var där och hälsade på har det nu börjat byggas på. Hela bygget är inte finansierat men det hindrar inte församlingen från att ta steg i tro. Se här nedanför hur församlingen har börjat gräva upp marken till sin kyrka.

Det som började som ett program på radio har nu slutat i en församling som drömmer om en plats att tillsammans fira gudstjänst på. Med ditt stöd och Guds hjälp når vi ut med evangeliet till onådda folk. Tack för ditt stöd.

Masajen pekar ut vilken del av sin mark han vill ge till kyrkbygget

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.