”Glömska är förlåtelsens kärna”

”Glömska är förlåtelsens kärna”

Petrus frågade: Herre, hur många gånger ska jag förlåta min broder? Sju gånger? Jesus svarade: Inte sju gånger, utan sjuttiosju gånger. Alla känner vi till berättelsen om den förlorade sonen, hur han bar sig illa åt och svek sin familj. Sen kommer han tillbaka och...
”Förlåtelse är en viljehandling”

”Förlåtelse är en viljehandling”

Kärnan av Guds väsen är kärlek, nåd och förlåtelse. Ska vi vara lärjungar behöver det väsendet ta form i våra liv också. -Vi kan inte acceptera att det i kristna kretsar talas illa om muslimer. Vi får försöka stoppa det som är orättfärdigt och skilja på sak och...

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.