Fredagsbönen: ”Jag lärde mig älska muslimer”

Fredagsbönen: ”Jag lärde mig älska muslimer”

“Jag kunde inte med muslimer. I byn där jag bor gjorde vi kristna allt för att avskärma oss från dem, och när vi fick chansen jagade vi bort dem.Sedan blev jag inbjuden att delta i en kurs som handlar om att göra lärjungar. Den kursen har helt revolutionerat mitt liv....

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.