I Indien hittar vi majoriteten av världens onådda folk. Av tusentals olika folkgrupper har enbart tio procent tillgång till evangeliet. Resten räknas som helt onådda. Miljontals indier har alltså inte fått valet att följa Jesus, därför att ingen har berättat för dem att han finns. Det måste vi ändra på! 

IBRA jobbar tillsammans med ett pastorsnätverk i Indien som av kärlek till det indiska folket bestämt sig för att ta Jesus till landets alla hörn och låta alla få chansen att lära känna Jesus. Detta nätverk får IBRA vara med och träna i frågor kring lärjungaskapande och församlingsplantering. Under träningens gång får pastorerna lära sig att identifiera nyckelpersoner som är nyfikna på evangeliet, lärjungaträna dem och uppmuntra dem till att upptäcka och läsa Bibeln tillsammans med vänner och familj. På så sätt förs evangeliet vidare och på flera platser har det blivit till rörelser av lärjungar som gör lärjungar som leder till nyplantering och multiplikation av församlingar. För pastorerna är lärjungaskapande utbildningen helt gratis. Men deltagarna ägnar extra tid åt att dela evangeliet på nya platser och plantera församlingar under utbildningens gång.

När evangeliet tas emot, förvandlas individer och samhällen. Vittnesbörden är många – människor får uppleva helanden till kropp och själ och till och med döda har väckts till liv. 

Sedan starten har ungefär 17 000 pastorer fullföljt utbildningen och nästan 9000 pastorer tränas just nu. Hittills har man nått till drygt 80 000 samhällen i Indien med evangeliet genom arbetet. Men det slutgiltiga målet är inte att träna pastorer. Målet är att helt vanliga människor ska få höra om Jesus och få chansen att följa Honom. Här är fokuset på de bibliska lärjungastrategierna bevisligen ett fantastiskt verktyg. 

Under maj månad  i år drog IBRA tillsammans med pastorsnätverket i Indien igång en ny satsning för att nå de allra minst nådda folkgrupperna i norra Indien. I norra Indien är läget för de kristna och andra religösa minoriteter särskilt svårt. De få kristna som finns där lever under ett enormt tryck och förföljelsen blir bara värre. Dessa områden behöver få ta del av Jesu kärlek.

52 helt onådda folkgrupper har identifierats. Dessa folkgrupper är socialt utsatta, saknar en kyrka att gå till och en Bibel på sitt eget språk. Här vill IBRA och pastorsnätverket se församlingar växa fram när människor kommer till tro.
I nätverket av pastorer som IBRA stöttar finns 350 pastorer som redan arbetar i de regioner där de 52 onådda folkgrupperna finns. Dessa pastorer har IBRA inbjudits att stötta och träna med målet att nå de 52 folkgrupperna med evangeliet.

Vi tror att Gud har något på gång i Indien och vi längtar efter att se människor få lära känna Jesus här. Tillsammans med dig tror vi att det är möjligt att nå Indiens onådda folk.

För 450 kr i månaden kan vi utbilda och stötta en pastor i sitt uppdrag. Just nu är det 9000 pastorer som vill ge mer tid för att ta evangeliet dit det ännu inte nått i Indien. Kan du stötta en pastor med 450 kronor varje månad?  Eller del av den summan?

Bli månadsgivare i sommar och din gåva riktas till just detta arbete. Eller swisha en gåva till 90 00 761 och märk ”Indien”. Tack för ditt stöd!

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.