father-1004022_640

Kongolesen Mbeda växte upp under fattiga förhållanden. Gud hade han inte hört talas om.
På sin höjd hade han följt med sin föräldrar till kyrkan någon gång när han var liten, men det var inget som han kom ihåg. Däremot ägnade han mycket tid åt andra slags spirituella krafter, vilket innebar att tron på andar var en stor del av hans vardag. Till sitt yrke var han jägare och ägnade mycket tid i naturen tillsammans med sin jakthund och sin jaktutrustning.

Mbeda och hans fru levde fortsatt under fattiga förhållanden, vilket tärde på dem båda. De hade både olika former av missbruk vilket gjorde situation än mer allvarlig.

En dag blev Mbeda allvarligt sjuk och sängliggande. Hela situationen kändes hopplös för honom och hans familj, eftersom han inte längre kunde försörja dem. Vid ett tillfälle under det att han låg sjuk lyssnade han till en predikan på sin radio. Det var IBRAs producent Antoine som talade om Guds makt att bota sjuka. Efter att ha lyssnat till radioprogrammet somnade Mbeda. Medan han sov drömde han att någon sa till honom att söka upp Antoine och be honom om förbön. Om han gjorde det skulle han bli botad från sin
sjukdom.

Två dagar senare tog sig den svårt sjuke Mbeda upp från sjukbädden för att söka efter Antoine. När han funnit honom berättade han för Antoine om hur han lyssnat till radioprogrammet och därefter tagit emot budskapet om att Jesus kunde bota honom. Antoine blev tagen av detta vittnesbörd om Guds mäktiga tilltal och bad om ett Guds under i Mbedas liv. Undret skedde! Efter att Antoine hade bett för honom berättade han för Mbeda om Jesu kärlek. Allt detta gjorde ett starkt intryck på Mbeda, som lämnade sig till Gud där och då. En kort tid därefter lät han döpa sig i Kongofloden. Nu var han både frälst och botad! En förvandlad man, med nytt hopp och nya förutsättningar för både sig själv och sin familj.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.