lightstock_52238_full_erik_thunberg

Papa Jarto Makai bor på en gård 30 kilometer från staden Bassar i västafrikanska Togo. I hela sitt liv har han praktiserat voodoo, och tillbett olika fetischer och andar.

– Jag trodde att de kunde skydda mig från sjukdomar, berättar Papa Jarto, att de skulle ge mig goda skördar och övernaturliga krafter. Men trots att jag tillbad dessa andar fick jag väldigt dåliga skördar. Jag hade stora problem med min hälsa, så pass att jag inte hade kraft nog att samla in skörden och lägga den i lador. Därför levde jag i djup fattigdom och i stora svårigheter. En dag lyssnade Papa Jarto på La Radio de Reveil, Väckelseradion, som en IBRA-partners fm-station heter. Där fick han för första gången höra budskapet om att det endast är Jesus som kan beskydda och frälsa.

– Jag fick veta att Jesus är den som kan ge evigt liv och som kan beskydda från satans onda krafter, säger Papa Jarto. Jag tog emot Jesus som min frälsare hemma på min gård. Kort därefter tog jag mig till en närliggande by där jag träffade en pastor. Jag berättade för honom om mitt beslut att följa Jesus, och med hjälp och uppmuntran från pastorn blev jag allt mer övertygad i min tro.

Praktiserandet av voodoo är mycket utbrett i Togo, liksom i grannlandet Benin varifrån voodoon ursprungligen kommer. Liknande typer av animism finns också runt om i Västafrika. Tron på andarnas påverkan på människornas vardag är mycket påtaglig. Ofta är voodoon uppblandad med inslag av islam eller kristendom, då de traditionella kyrkorna inte alltid förkastar synkretismen. Papa Jarto beslöt sig däremot för att göra en tydlig markering mot voodoon som han nu lämnat bakom sig. Han samlade ihop alla sina gamla gudabilder och fetischer och eldade upp dem. Hans familj och invånarna i byn grät när han gjorde det, de var övertygade om att något fruktansvärt skulle drabba Papa Jarto nu när han visat sådan missaktning mot andarna. Men till deras stora förvåning råkade inte Papa Jarto ut för något ont.

– Jesus beskyddade mig från de onda makterna. Han är verkligen den som räddar och hjälper! Jesus visade också sin överlägsenhet gentemot avgudarna genom att bota mig. En kort tid efter att jag blivit frälst fick jag nämligen en stroke och blev förlamad. Byborna trodde då att det var andarna som nu straffade mig för att jag förstört de gamla gudabilderna. Några trodde att jag aldrig skulle kunna gå igen, medan andra sa att jag skulle dö. När sjukdomen drabbade Papa Jarto blev han naturligtvis själv också fundersam. Var det gudarna som straffade honom? Han hade ändå tillbett dem under hela sitt liv, och nu hade han övergett dem. Men Papa Jarto hade ju gjort sig av med sina gudabilder och fetischer, så han kunde inte vända tillbaka till dem för att på nytt söka deras krafter för att få hälsan åter. Han var tvungen att förlita sig helt och hållet på Jesus, och på att han skulle bli frisk som svar på de böner evangelisten, som brukade komma och besöka honom i byn, bad. Och ett under inträffade!

– Jag fick uppleva ett mirakel! Jesus botade mig helt och hållet! Efter att hans familj och folket i byn fått se hur Papa Jarto blivit fullkomligt frisk, helt utan att han vänt sig till avgudarna, kom flera andra också till tro på Jesus. Papa Jartos helande blev ett starkt vittnesbörd för dem om vilken stor kraft den gud hade som Papa Jarto nu tillbad.

– Nu har vi byggt en kyrka i byn där vi samlas för att lovsjunga och be till Gud. Vi har ingen pastor, men grannbyns pastor brukar skicka hit någon som är med och leder gudstjänsten.

– Jag kommer aldrig lämna Jesus, säger Papa Jarto bestämt. Om han stod framför mig i dag och jag skulle se honom gå ner i en stor flod, då skulle jag följa honom. Om han gick in i en brinnande buske, skulle jag följa efter honom eftersom jag vet att han är mäktig att beskydda mig. Jag kommer följa Jesus till den dag jag dör!

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.