children-734891_640

Det är dags för våra förhållandevis starka systerkyrkor i gamla missionsländer i södra Afrika att gå norrut med evangeliet, till regioner och folkgrupper där församlingarna är ytterst få. I Sahel, området strax söder om Sahara och norr om det bördiga södra Afrika, är det många som ännu inte nåtts av evangeliet. Där, liksom i Nordafrika, är den stora majoriteten muslimer. En av de största onådda etniska grupperna i Sahel är fulani, som lever utspridda i cirka 15 länder. Av närmare 40 miljoner fulani är en ytterst liten procent evangeliskt kristna.

Flest finns i undergruppen adamawa i Kamerun. Det är bara där hela Bibeln översatts till det lokala språket. På övriga dialekter finns ännu inte Gamla Testamentet att tillgå. Det innebär stora svårigheter när man till exempel ska tala om skapelsen och syndafallet, bakgrunden till Nya testamentets goda nyheter om Jesus, Guds son och världens frälsare. Fulanifolket kan bli en nyckel till att nå många andra folk i Västafrika med evangeliet, eftersom de ser sig som bärare och beskyddare av islam i den här regionen.

Men utmaningen är enorm. Stora kulturella barriärer måste forceras. En andlig kamp måste utkämpas. Vanliga traditionella missionsmetoder har inte visat sig särskilt effektiva. Vi behöver hitta bättre vägar och mer framgångsrika metoder i vår strävan att presentera Jesus och göra lärjungar i regionen. Utan förbön kommer vi inte att lyckas. Några svenska församlingar har engagerat sig i arbetet med att grunda kristna församlingar i regionen. Ibra gör olika mediesatsningar. Sedan många år tillbaka sänds kristna radioprogram på olika dialekter, och under senare tid har det också gjorts vissa försök med TV.

För närvarande utvecklas programkoncept som ska inspirera till församlingsplantering. Det finns positiva tecken som tyder på öppningar bland fulanifolket. I små upptäckargrupper studerar man Bibeln, och ganska många individer har valt att följa Jesus och låta döpa sig. Man kan alltså hitta enskilda troende fulani i en del kyrkor, men de utgör bara en droppe i havet med tanke på att vi talar om närmare 40 miljoner människor. Större resurser behövs. Och, inte minns, fler församlingar och förebedjare som går in i den andliga kamp som det innebär att nå de onådda i Sahel.

Böneämnen:

* Be att att översättningsarbetet snart ska bli klart så att de olika grupperna av fulanifolket kan få tillgång till hela Bibeln.

* Be för det missionsarbete som pågår ibland dem, och för de fulani som redan är evangeliskt troende. Be om vishet, kraft och beskydd.

* Be att livskraftiga afrikanska församlingar i större utsträckning ska gå norrut till de onådda och göra lärjungar. Be att de lär sig kommunicera med muslimer på ett vist sätt.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.