madina-106878_640

Veckans fredagsbön:

Arbetet med att göra Jesu lärjungar och plantera församlingar längs Afrikas östkust, det vi kallar Swahilikusten, ger resultat. Mobilisering och undervisning har pågått en tid. Församlingsplanterare använder nya metoder för att bygga relationer och förmedla evangelium på ett sätt som inte skrämmer eller stänger dörrar, utan väcker nyfikenhet och upptäckarlust.

 Modellen som används kallas ”Disciple Making Movements (lärjungaskapande rörelser). Fokus ligger på att hitta anknytningspunkter hos enskilda personer och deras familjer och vänner, och tillsammans med dem utforska Bibeln. Dessa människor inbjuds att läsa och diskutera texter i Bibeln i syfte att komma fram till hur de kan tillämpa ordet i sin vardag. Intentionen är att deltagarna i grupperna ska starta egna grupper, där man för vidare det man upptäckt och lärt.

För några veckor sedan sammanställde Ibras team i Tanzania resultatet av fjolårets arbete med denna metod.

Under ett år har det startats 42 bibelupptäckargrupper. Åtta av dessa har startats av medlemmar i teamet, sedan radiolyssnare hört av sig med frågor och visat ett tydligt intresse av att lära sig mer om Bibeln. Grupperna har sedan multiplicerats, så att 27 av de 42 är vad vi kallar andra generationen, fem är tredje generationen. Det finns dessutom en grupp vardera av fjärde och femte generationen.

Totalt finns 280 deltagare i grupperna, som gör en upptäcktsresa i Bibelns värld, lär sig vem Gud är och varför Jesus är enda vägen till gemenskap med Gud. Av dessa personer har 197 beslutat att ta emot Jesus som sin frälsare, och 54 har låtit döpa sig. På en plats har två grupper gått samman och bildat en ny församling, som är utpost till en redan existerande församling i en grannort.

Aldrig tidigare har så många muslimer kommit till tro på Jesus under så kort tid i detta område. Och detta som resultatet av ett enda litet teams arbete. Vi väntar nu med iver på att få in rapporter om vad som händer genom flera av de 150 församlingsplanterare, som just nu får sin träning på olika platser längs kusten.

Vän av ordning frågar sig kanske om dessa människor verkligen blir födda på nytt. En kommentar från en imam som nu tror på Jesus får tjäna som exempel på verklig förvandling.

När han får frågan vad han är tacksam för idag, säger han: ”Jag har sökt Gud hela livet, men han har varit långt borta. Sedan jag bekände Jesus som Herre i mitt liv känner jag att han är nära. Han finns i mitt hjärta hela tiden.”

Böneämnen:

* Be att personer från en muslimsk bakgrund som tar emot Jesus blir bevarade från förföljelse så långt det är möjligt, och att de växer sig starka i tron.

* Be att de upptäckargrupper som bildats fortsätter att multipliceras. Be att det ska finnas minst 100 grupper vid slutet av 2016, och 300 ett år senare.

* Be att att dessa grupper utvecklas till minst 50 nyplanterade församlingar före årsskiftet 2017-2018.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.