Att över halva befolkningen i länderna Tanzania och Kongo är under 15 år visar att den utbildning för barn-och ungdomsledare på kiswahili, som Distansbibelskolan i samarbete med de nationella kyrkorna nu startar, svarar mot ett enormt behov. Både Tanzania och Kongo är ju länder där svensk pingstmission har arbetat i under många år. Församlingarna är stora och tillväxten snabb. Redan tidigt började församlingarna med söndagsskolor och man har idag tusentals och åter tusentals barn som varje söndag får undervisning i Guds ord. Detta skapar behov av mängder av lärare som är utrustade att undervisa morgondagen kyrka.

Både inom CEPAC, vår kongolesiska Pingströrelse och FPCT, Pingströrelsen i Tanzania, finns också ett stort antal skolor som drivs av kyrkan och förhoppningen är att också nå lärare som undervisar i kristendom på dessa skolor med denna utbildning. Kursen som vi nu ska börja förbereda ska syfta till att ge lärarna en grundläggande bibelkunskap, enkel pedagogik och en kunskap om barns utveckling. Vi vill också ge dessa olika lärare verktyg att ge sina elever grundläggande kristna värderingar för att vara med och bygga ett bättre samhälle. Vi är övertygade om att detta är en satsning som kommer att bära stor frukt – barn är både dagens och morgondagens kyrka.

Be för vår första utbildning för barn-och ungdomsledare

Be att den får bli till välsignelse för en ny generation Jesusfolk i Tanzania och Kongo.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.