En gång var Ezra själv en muslim med öppet hjärta för evangliet. Nu arbetar han för att fler ska få tag i kraften i förlåtelsen.
Och han har upptäckt öppna hjärtan på oväntade platser.
-Evangliet är som vatten som hittar sina vägar för att nå fram, säger han.

Om du följt IBRAs arbete har du helt säkert hört om Ezra förut: Han är koranlärarens son som mötte Jesus och blev utkastad hemifrån. Många år senare försonades han med sin familj.
Nu arbetar Ezra i IBRAs arbete i Östafrika och har fått se många muslimer komma till tro.

Hårda argument vill ingen höra

Tidigare försökte Ezra nå ut till muslimer med evangelium genom att använda en publik debatt. Argumenten stod hårda mellan religionerna. Var och en kämpade hårt och ville inte lyssna på den andre.
– Jag stötte människor ifrån mig. Nu kan jag se att grunden till att det är så stora motsättningar mellan kristna och muslimer är för att debatterna skapar fiendskap och konflikter, säger han.
När han började arbeta med Bibelupptäckargrupper ändrades allt.
-Nu möter vi varandra i kärlek och i en vilja att förstå varandra, säger han.

Gud övertygar – jag leder bara diskussionen

Resultatet har inte heller låtit vänta på sig: 150 Bibelupptäckargrupper har startats på 1,5 år och det är bara de som han känner till.
Målet med Bibelupptäckargrupperna är att bjuda in till samtal där deltagarna själva får upptäcka vad Gud säger genom Bibeln.
Folk behöver inte bli irriterade och arga. Den helige Ande uppenbarar ordet för dem så att de kan ta det till sig. Om någon kommer med en idé som formats utifrån personen själv, är gruppen där och frågar “Varifrån har du fått de tankarna?”, och kan hänvisa tillbaka till ordet.
-Jag behöver inte använda energi för att övertyga, Gud gör det. Jag behöver bara leda diskussionen, säger Ezra.

Kan man som kristen stå i vägen för Gud?

-Man kan vara ett hinder för det Gud vill göra om man inte är fylld av kärlek. Sen behöver man vara beredd att sätta andra framför sig själv, säger Ezra.
Många som har blivit tillfrågade har tackat nej till att göra arbetet, eftersom de inte kan se bortom sin livssituation.
-Arbetet ger inga pengar, bara motstånd och kan vara farligt. Hjärtat måste finnas där, säger Ezra.
En del kristna upplever också att de skulle bli orena om de umgicks med muslimer och andra som man anser är borta från Gud.
-Som jag upplever det idag, med Bibelupptäckargrupperna så är det inte så stort motstånd från muslimer, motståndet kommer från andra kristna, säger Ezra och fortsätter.
-När vi jobbar i Guds verk ska vi inte kasta blickar över skuldran. Vi ska göra det Gud säger och inte lyssna för mycket på vad andra säger.

Bibeln diskuteras i moskén

Det finns flera sätt att hitta ett öppet hjärta – en fridens person – som är villig att tala om andliga frågor och som har vänner som vill vara med i en Bibelupptäckargrupp. Ett sätt är genom uppföljningen av de radioprogram som sänds i regionen. Ett annat sätt är att uppsöka platser där andligt intresserade personer brukar samlas: I moskén.
Ezra är ofta i moskén och deltar i gudstjänster. Som koranlärarens son är han väl bekant med omgivningarna och smälter in som vem som helst. Där har han fått många kontakter med människor som älskar att upptäcka vad Bibeln har att säga jämfört med vad de får höra i moskén.
-Med evangelium är det som med vatten – det söker sina egna vägar. Jag vet att det är många som har startat Bibelupptäckargrupper inom moskéer, men jag vet inte hur många, säger han.

”Syftet är att bli Jesu lärjunge”

Från början var Ezra ensam om att starta Bibelupptäckargrupper och att arbeta med att följa upp de grupper som startats utifrån de första grupperna. Nu när det är 150 grupper att ta hand om, har han fått ytterligare två personer till sin hjälp.
-Idag är det fem generationer av Bibelupptäckargrupper, dvs en grupp som knoppas av i en ny grupp och så vidare i fem led. Det kan vara fler också som jag inte känner till, säger Ezra.
Bibelupptäckargrupperna har som uttalat syfte att bli Jesu lärjungar. Det resulterar i att deltagarna ändrar sitt beteende, vilket gör att andra blir intresserade.

Utmaningar håller skärpan

-Man vill vara nära en människa som man märker förändras till det bättre. När förändringen blir tydlig har vi också märkt hur spänningarna mellan muslimer blir mindre. Även myndigheterna har uppmärksammat att spänningarna minskat och flera inom deras krets har varit en del i den förändringen, säger Ezra.
Arbetet med att starta Bibelupptäckargrupper bland muslimer är inte helt lätt. Ofta rör sig Ezra i tuffa miljöer och möter människor i stor nöd.
-Utmaningar är bra. Det är då vi skärper oss. Utan utmaningar blir man slö och slapp, säger han.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.