Samtidigt som Sergels Torg fylldes till bredden av människor i en kärleksmanifestation mot våldet och terrordådet i fredags, drabbades två koptiska kyrkor i Egypten av terrorattacker där många miste sina liv.

Oskar Lindén skriver direkt från IBRA på Cypern.

”Under helgen som gick drabbades många människor av insikten att den verklighet vi ser på nyheterna också kan ske mitt i vår vardag. När jag i fredags eftermiddag satt i bilen här på Cypern och lyssnade på P1 på radion så bröts plötsligt programmet ”Spanarna” av en osäker och trevande rapportering om en händelse i Stockholm, en dramatisk händelse där något ofattbart och tragiskt hade skett. Under timmarna som följde höll vi oss uppdaterade om utvecklingen och bad för Stockholm och för Sverige.

Medmänskligheten finns i ryggmärgen

Det sätt på vilket många människor hanterade situationen under timmarna som följde och det utryck av medmänsklighet och omtanke som demonstrerades vardjupt berörande och mycket glädjande. Dessa värderingar av solidaritet och medmänsklighet som ligger så djupt rotade i vår tradition och ryggmärg och som kommer fram när det verkligen gäller tror jag bottnar i en människosyn byggd på våra historiskt kristna värderingar på vilket det Skandinaviska samhället vilar.

Terrorattackerna i Egypten

Två dagar senare, på palmsöndagen, när Sergels torg var sprängfullt av människor som ville visa sin uppskattning och kärlek i den manifestation som ordnats, skedde det ofattbara i Egypten. Två kyrkor drabbades av terrorattacker och många människor miste sina liv och många många fler blev allvarligt skadade. Det är inte förstå gången något liknande hänt i Egypten utan tragiskt nog endast en av flera liknande händelser de senaste åren.

”Bara Kristi kärlek kan förvandla människor”

En god vän och kollega skrev på social media ”i slutändan är det endast genom att vinna kampen om människors sinnen som vi kan stoppa sådana blodbad”. Just kampen om människors sinnen, om förvandlade människor som leder till förvandlade samhällen, är grundbulten i det arbete vi står i där vi vill se Guds rike utbreda sig i Arabvärlden. Det är det uppdrag Jesus har gett dig och mig, att dela med oss, att leva Hans evangelium och att göra lärjungar. Jag är övertygad om att vi aldrig ser slutet på ondska och terror genom lagar, stängda gränser och militära insatser – men genom Kristi kärlek, genom Guds Andes förvandlande kraft kan vi se människor förvandlas genom förnyelsen av deras tankar.

Tack att du står med oss i förbön för Arabvärlden!

Oskar Lindén
För teamet på Cypern

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.