IMG_9380

Vårt första besök i Dar var på ett barnhem där vi direkt fick möta den svåra verklighet många lever i här. Barnen vi fick träffa var blyga och nyfikna men när vi satte på lite musik och började dansa blev de genast exalterade och vi dansade tillsammans hela kvällen. Det är svårt att möta fattigdom och svårigheter utan att kunna hjälpa till, och att bara vara på besök en dag eller en kväll känns rätt så obetydligt. Men vi var glada att få ge det lilla vi kan och det möttes med en stor tacksamhet. Dans är ett bra hjälpmedel för att bryta spänningen, det märkte vi även när vi besökte en skola på runt 600 elever, i blandade åldrar och från olika religioner.

Under presentationen fick vi dansa för varandra och därmed, genom dans och skratt, bröts den barriär som fanns och vi kunde lättare nå fram till eleverna som var väldigt nyfikna på oss. Då vi är vita får vi obekvämt mycket uppmärksamhet men överallt blir vi bemötta vänligt och tacksamt och ofta med mycket glädje. Som utlänningar blir vi också alltid bemötta med mycket respekt och vi märker att det vi säger tas på stort allvar. Men det har också känts som vi har för höga förväntningar på oss och mycket av det vi har fått göra under veckan har varit utmanande och det har ibland varit svårt att både förstå och kunna anpassa sig till kulturen.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.