Det börjar röra på sig i IBRAs arbete i Västafrika Nu finns 70 bibelupptäckargrupper och ökar ständigt. Visionen för de närmaste tre åren är att plantera 300 nya kyrkor i Sahel-området.
– Det är fullt möjligt, bara vi har de mänskliga resurserna, säger Jonathan Ballah, IBRAs regionledare för Västafrika och nytillträdd ledare för Assembee de Dieu Guinée.

Det gäller att gå försiktigt fram i områden där de flesta är muslimer. De som blir kristna tar stora risker och blir ofta exkluderade från sin familj och förföljda för sin tro.
-När vi arbetar med Bibelupptäckargrupperna börjar vi med dem som tidigare varit muslimer. De känner till kulturen och har ofta kontakten kvar med någon eller några som är positivt nyfikna på den kristna tron. Genom att skapa små grupper där man upptäcker Bibeln tillsammans, minimeras riskerna, säger Jonathan Ballah.

Risker för förföljelse minskar
Han berättar om en kvinna som blev kristen för några år sedan. Ingen i hennes familj vill höra talas om Bibeln utom hennes syster.
-Det är så det börjar. De känner sin familj och vem som Gud redan har dragit i. Då går de först till dem och blir starkare tillsammans. Det går inte att fiska med stora nät, utan man får fånga en fisk i taget, säger Jonathan Ballah.
Risken för förföljelse minskar med Bibelupptäckargrupperna. Den egna övertygelsen om sanningarna i Bibeln talar så mycket högre än när någon predikat om dem. Sanningen blir då grundad i den människan, menar Jonathan Ballah.

Det behövs fler ledare
-Vi går därför inte in längre och evangeliserar som vi gjorde förr, utan ser till att utrusta varje grupp med ett DNA av upptäckande. Vi ser nu hur det börjar växa. Grupperna blir fler och en del har blivit döpta, säger Jonathan Ballah.
När grupperna blir fler behövs också fler ledare. Arbetet pågår just nu för att hitta medel för att bygga en bibelskola för att kunna utbilda fler och det finns planer på att bygga kyrkor.
-Vi går aldrig in bara för att bygga en kyrka, utan planerar då också för en klinik eller en skola. Det bästa vittnesbördet är när kyrkan bidrar till att göra en påtaglig skillnad i samhället, säger Jonathan Ballah.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.