Mannen på bilden är inte densamma som i artikeln.

Mannen på bilden är inte densamma som i artikeln.

Under årets första kvartal har vi fått många vittnesbörd från våra lyssnare. Några av dem har tagit emot Jesus som sin Frälsare och andra har blivit helade.
Ett vittnesbörd kommer från vårt radioarbete i staden Gemena. Genom radion har fyra små kyrkor fötts i detta område.

En man som heter Fidele och bor i ett samhälle som heter Busomaka i skogsområdet vid ekvatorn ungefär tio mil från Gemena, lyssnade på vårt radioprogram på nkwakaspråket som är Fideles modersmål. Nästa gång han lyssnade på programmet hade han bjudit in några andra män att lyssna tillsammans med honom. Det som gjorde dem intresserade av programmet var dels att det var på deras eget språk (vilket var ovanligt) och dels att det talades om en mäktig Gud. Här måste du känna till att de flesta bland nkwakafolket, liksom andra folk som bor i skogsområdena runt ekvatorn i DR Kongo, är inspirerade av, eller utövar, destruktiv andlighet.  Alla män genomgår en omskärelserit under ett halvår ute i skogen, långt ifrån byn, där de forceras att tillbe mörka krafterM. Kvinnorna genomgår en rituell omskärelse som ska ge dem sexuell kraft.

Varje gång vårt program sändes så samlades dessa män runt radion. En dag beslutade de att skicka ett meddelande till radiostationen för att få producenten, pastor Justin, att komma till deras by och predika för dem. Pastorn gick i två dagar för att komma fram till  byn och välkomnades av dessa män, som hade många frågor om den mäktige Guden. Så småningom tog dessa män emot Jesus Kristus och Fidele blev ledaren för gruppen. Det blev början på den första kyrkan i byn Busomaka. Det fanns alltså ingen kyrka där tidigare. Men idag finns det fyra utposter i området och Fidele är pastor för alla de kyrkorna.

FOTNOT: Artiklen är hämtad ur IBRAs tidning Signalen.

Vi når öppna hjärtan i slutna länder

Tillsammans kan vi berätta om Jesus i 60 länder på 100 språk. Bli månadsgivare - ett enkelt och praktiskt sätt att skapa lärjungar tillsammans med IBRA.